Stavba nového pavilonu, určeného především pro klienty s Alzheimerovou chorobou, vyjde na třiaosmdesát milionů korun.

Práce by měly být dokončeny letos v červenci s tím, že poté bude následovat propojení se stávající budovou a se stavbou nového výtahu. Kompletně by tedy vše mělo být hotové v listopadu.

„Práce probíhají přesně tak, jak mají. Časový harmonogram bude dodržen. Pro mě osobně je realizace stavby naplněním dlouhodobého úsilí a práce celého kolektivu. V roce 2002 jsme se začali zabývat prací s klienty s Alzheimerovou chorobou a o tři roky poději jsme začali usilovat o nový pavilon a sen se nyní stává skutečností," řekl ředitel domova důchodců Jiří Hormandl. Ten zároveň dodal, že pořadník žadatelů o domov se zvláštním režimem, to znamená pro klienty trpící jakoukoliv demencí, převážně Alzheimerova typu, mají již nyní naplněný. „Aktuálně máme okolo dvaceti žádostí," dodal ředitel.

Vzpomínkové trasy

Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost současných zcela zaplněných pokojů v domově. „Navíc tam vznikne nová jídelna a dvě vzpomínkové trasy s originálními retro prvky, které mají pomoci seniorům se vzpomínáním," uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

Vzpomínkové trasy budou dvě – venkovní a vnitřní. Ta vnitřní bude vybavena lavicemi a originálními paměťovými prvky, jako jsou telefonní budky nebo starší autobusové zastávky, tedy předměty, které budou klientům připomínat dětství a mládí.

„Je to o tom, že chceme, aby trasy u klientů vyvolávaly vzpomínky na běžný prostor. Ve venkovní trase budou instalovány věci jako sezení s krbem, malé jezírko, bude tam složená hranice dřeva, turistický rozcestník, chybět nebudou ani boží muka. Zkrátka se bude jednat 
o charakter běžného venkovského života, který bude u lidí vyvolávat vzpomínky, jednotlivé střípky z jejich života," popsal Jiří Hormandl 
s tím, že stejně pečlivě byly vybírány použité barvy pro výmalbu interiérů, tak aby pomohly snazší orientaci seniorů v prostoru a rozeznání jednotlivých pokojů.

„Jde o projekt zaměřený na vyvolávání vzpomínek, který byl inspirován zahraničními zkušenostmi. Zařízení tak pomáhá lidem vybavovat si vzpomínky na dřívější život a tím se orientovat ve skutečném světě, který je v současné době obklopuje," vysvětlil Petr Krčál.

Nový přízemní pavilon 
v prosečském domově je zasazen do svahu zámeckého parku. „Konstrukční řešení přístavby vychází z památkově vstřícného řešení nového objektu situovaného do těsného sousedství hlavní budovy – zámku. Bylo třeba stavět tak, aby nebyly narušeny pohledy na stávající objekt zámku a nevytvořila se žádná nová dominanta," informoval náměstek hejtmana Libor Joukl.

Kraj Vysočina, jako zřizovatel domova důchodců, proto zvolil podzemní objekt se zatravněnou střechou a jedinou jižní fasádou, za kterou jsou také situovány pokoje klientů s přímými individuálními přístupy do zahrady. „Až bude stavba plně dokončena, uvolní se prostory v zámku, kde vznikne hlavně pro cílovou skupinu zdravotně postižených větší komfort, který v podstatě nikde jinde v kraji není," konstatoval ředitel domova důchodců Hormandl s tím, že nových pracovních míst novou stavbou až tolik nevznikne, protože někteří současní zaměstnanci i klienti se budou přesouvat do nových prostor.

V Proseči provozují i domov pro osoby se zdravotním postižením, které ztratily schopnost pohybu či další schopnosti kvůli úrazu, autonehodě nebo závažnému onemocnění.