Jednou až dvakrát za měsíc se tu zdarma konají poradenské dny nebo přednášky pro rodiny, které doma pečují o seniory s demencí. Pod palcem ho má ždírecký domov pro seniory.

O konzultace je obrovský zájem. Mohou za to nízké kapacity specializovaných domovů pro seniory trpící touto nemocí. Rodiny se tak musí o své blízké často postarat v domácím prostředí. „Devadesát procent seniorů tráví stáří ve svých domovech. Jen pět procent nemocných Alzheimerovou chorobou najde místo ve specializovaném pečovatelském domově," poznamenala ředitelka Domova Ždírec Martina Matějková.

NEDOSTATEK MÍST

Může za to poptávka, která je dvakrát větší než kapacita volných míst. Tím se také vysvětluje stále se zvyšující zájem o Alzheimerovy poradny. Na poslední prosincovou konzultaci do jihlavského Senior pointu přišlo šestadvacet zájemců. Proto je nezbytné si své místo předem telefonicky zamluvit.

„Zájemci si často na konzultaci zamlouvají i další termín. Hodně klientů se tak do naší poradny vrací opakovaně," dodala Matějková. Konzultace tu probíhají každé třetí pondělí v měsíci v čase od 13. do 16. hodin. Jedna konzultace s rodinou může trvat i více než hodinu. Většinou se jí účastní pečující nebo i celá rodina a senior s demencí. Zájemci se dozví potřebné informace o tom, jak trénovat paměť a komunikovat s nemocným. Pracovnice také poradí, jaký by měl být denní režim nemocného a jak přizpůsobit domácí prostředí, aby se nestalo nebezpečné pro seniora.

Alzheimer poradna Vysočiny využívá také k osvětě přednáškovou místnost Kraje Vysočina v Žižkově ulici. Poradna má sídlo v budově domova pro seniory ve Ždírci u Polné. Tam rodiny najdou pomoc každý všední den, ale i zde je třeba si předem konzultaci dohodnout. „Za rok tu poskytneme až sedm set konzultací. Právě o tuto poradnu je největší zájmem v celém Kraji Vysočina," pověděla Matějková. Aby poradna byla dostupnější, tak odborné pracovnice vyjíždí do Senior pointů po celé Vysočině.

Také na jihlavské Alzheimer centrum se poslední dobou obrací stále více rodin. „Jsme kontaktním místem pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Aktivně se zapojujeme do přenosu know how péče o osoby s tímto onemocněním. Rodinám poskytujeme osvětu a včasnou diagnostiku," řekla ředitelka zařízení Zdeňka Beránková Juchelková. Rodinám tam nabízejí testy paměti, které dokážou odhalit začátky onemocnění. Centrum se nachází na ulici Romana Havelky v Jihlavě a tyto služby poskytuje pro zájemce zdarma.

V okolí Jihlavy je ještě nově otevřený Senior home v Telči. Ten ubytovává osoby s diagnózou Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, ale osvětovou činnost veřejnosti neposkytuje.

ZUZANA RODOVÁ