„Jedná se o dřevohliněný domek o rozměrech 3,5 na 3,5 metru, který je zatím nejzajímavějším nálezem. Má zahloubený sklep s vlastním vstupem a obytnou částí nad zemí,“ uvedl archeolog Jakub Těsnohlídek z jihlavského pracoviště Archaia Brno.

Archeologům se podařilo už odkrýt i mnoho šachet. „Tvoří velkou část, protože se jedná o prostor, kudy vedl hlavní důlní tah,“ vysvětlil Těsnohlídek.

Všechny nálezy archeologové nejprve probádají a zdokumentují, a až poté budou uloženy v depozitáři Muzea Vysočiny Jihlava. Výstupem archeologů bude nálezová zpráva, kterou dostane investor - město Jihlava. „Rádi bychom nálezovou zprávu publikovali,“ dodal archeolog.