„Na přelomu let 2016 a 2017 se chystáme v Křižánkách uskutečnit malý sociální projekt, nazvaný Komunitní bydlení Křižánky. Chceme dát příležitost k novému startu do života několika pečlivě vybraným klientům azylových domů. Půjde o páry i jednotlivce, kteří jsou fyzicky i mentálně soběstační, samostatní, mají uspořádané finanční poměry, jsou ochotni změnit bydliště, nebojí se fyzické aktivity a venkov je jim z nějakého důvodu bližší než město," vysvětlil záměr Armády spásy Pavel Kosorin, ředitel centra sociálních služeb.

Obec uspořádala setkání zástupců Armády spásy s veřejností. Lidé v Křižánkách se k záměru staví spíše negativně. „Jednání bylo velice bouřlivé a emotivní, lidem se to moc nelíbí. Nesetkal jsem se s tím, že by k tomu někdo řekl něco pozitivního, snad kromě budoucího správce komunitního domu," řekl starosta Křižánek Jan Sedláček.

Přestože jsou místní obyvatelé proti, obec projekt Armády spásy zastavit nemůže. „Objekt, v němž by mělo vzniknout bydlení pro klienty Armády spásy, je soukromý. Proto do projektu nemůžeme nijak zasáhnout," vysvětlil starosta Jan Sedláček.

Obec se snaží alespoň s Armádou spásy komunikovat a zjistit, co všechno bude komunitní bydlení pro jejich klienty v Křižánkách obnášet. „Zatím nemáme moc jasné představy, v České republice žádný podobný projekt ještě realizován nebyl, proto se na něj díváme spíše s obavami," doplnil starosta Křižánek.

Majitel objektu, který má nyní v pronájmu Armáda spásy, si ale nemyslí, že by lidé v Křižánkách měli důvod k jakýmkoliv obavám. Právě naopak.

„Mohu veřejnost ujistit, že v budově bývalé truhlárny nebudou umístěni žádní zločinci ani běženci, ale lidé, kteří nejprve projdou velmi pečlivým výběrem. Bude jim dána možnost restartu do normálního života," ujistil Jaroslav Bukáček, který Armádě spásy nabídl budovu opravenou bez jakýchkoliv dotací k bezplatnému užívání už před dvěma lety.

Podle Jaroslava Bukáčka by mohl být pro Křižánky projekt Armády spásy spíše přínosem. „Obec tímto může posléze získat sympatie a uznání," uvedl pronajímatel objektu Bukáček.

Armáda spásy má v plánu přivést do Křižánek nejprve dva lidi. Později k nim přibudou další dva. „Předpokládáme, že samostatné bydlení jim umožní uplatnit nejrůznější řemeslné dovednosti, žít v souladu s přírodou, navazovat hlubší vztahy v rámci malé komunity a smysluplně trávit čas," sdělil Pavel Kosorin.

Pokud by snad projekt měl negativně zasáhnout poklidný život místních obyvatel, bude ukončen. „Jestliže se provoz neosvědčí, skončí. Armáda spásy slíbila, že by v tomto případě odhlásila všechny klienty z trvalého pobytu," potvrdil Jaroslav Bukáček.