Tiskové konference se zúčastnil také Josef Eder ze Služeb města Jihlavy, který zase naopak připomněl, že dochází i k velkým požárům skládek nebo třídicích linek.

„V Jihlavě před lety hořela například spalovna Motorpal, kdy byla její značná část zcela zničena, a požár se v ní opakoval i celkem nedávno v roce 2007. Dalšími nechvalně známými městy v Česku jsou třeba Chropyně, Liberec, hned několikrát hořelo ve Vyškově a ve Zlíně v roce 1997 lehla popelem spalovna celá. Nejnověji měla problémy spalovna v Lysé nad Labem, kterou musel provozovatel odstavit loni. Ne vždy šlo sice o spalovny komunálních odpadů, nicméně všechny tři, které v Česku stojí, už nějaká havárie postihla," řekl tiskový mluvčí sdružení Arnika Vratislav Vozník.

Josef Eder ze Služeb města Jihlavy podotkl, že havárie se netýkají pouze spaloven. „Plánujete, že byste udělali podobnou mapku na požáry jiných zařízení na zpracování odpadu? Mám na mysli třídicí linky nebo bioplynky. Mapa by ukazovala, že v České republice je těch problematických míst mnohem víc," dotázal se Eder.

Na to reagoval vedoucí programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík z Arniky s tím, že požáry skládek Arnika nemapovala z toho důvodu, že je to věc, která je podle ní poměrně široce známá. „O haváriích spaloven se tak často nemluví a nejsou zpracovány. Je to aspekt, který je podceňován. My víme, že skládky hoří daleko častěji a dochází u nich k nekontrolovaným únikům nebezpečných látek," řekl Petrlík.

Jihlavský magistrát se rozhodl na tiskovou konferenci ekologického sdružení Arnika také zareagovat. „Sdružení Arnika se problematice nekontrolovaného hoření odpadů věnuje selektivně pouze u zařízení na energetické využívání odpadů, čímž zastírá místa skutečných problémů. Náhodné požáry komunálního odpadu jsou důležitým tématem, ale nejčastěji k nim dochází na skládkách, či dokonce na třídicích linkách, kde jedovaté látky unikají nekontrolovatelně. Ve zcela menšinovém počtu se pak vznítí odpad ve skladech spaloven, kde je však díky dostupným technologiím a filtracím výsledný dopad na životní prostředí oproti skládkám minimální," řekl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis „Na tiskové konferenci rovněž zaznělo, že Jihlava připravuje výstavbu spalovny za dvě až tři miliardy korun, což není pravda. Jihlava výstavbu spalovny nepřipravuje," dodal Tulis.

Jihlavský magistrát a také sdružení Společně pro Vysočinu, které v Jihlavě sbíralo podpisy na návrh vyhlášení referenda proti zařízení na energetické využití odpadu, nyní čekají na výrok soudu. Sdružení totiž podalo na jihlavský magistrát žalobu, nelíbí se mu, že radnice návrh na referendum dvakrát odmítla. Soud by se měl k celé věci vyjádřit během nadcházejících dnů.