Pro plamínek si na nádraží přišlo několik zájemců s vlastními lucernami. Na nástupišti čekali hlavně skauti a skautky z Jihlavy a okolí, kteří se tradičně zapojují do rozdávání Betlémského světla.

Světlo si v Jihlavě přišli vyzvednout zástupci skautského oddílu Divočáci, kteří plamínek rozdávali během včerejšího dne ve své klubovně na třídě Legionářů 5. Další příležitost k napálení se lidem naskytne den před Štědrým dnem.

„Světlo jsme v sobotu tradičně donesli do minoritského kostela v ulici Matky Boží, kam si pro něj lidé mohou přijít. Světlo tam bude k dispozici kdykoliv během dne 23. a 24. prosince," řekla vedoucí dívčího oddělení Divočáků Klára Švíková.

Na peroně čekaly také dvě skautky ze střediska Zvon. „Pro zájemce budeme světlo rozdávat na Štědrý den od 9 do 12 hodin před kostelem svatého Jakuba," dodala skautka střediska Zvon Ludmila Mičánová.

Na Štědrý den dopoledne se rozdávání světla zúčastní už všichni skauti z oddílu Zvon. Pro zájemce bude připraveno nejen světlo, ale i teplý čaj a malé občerstvení. Rozdávání plamínku před kostelem skauti doplní hudbou a zpěvem vánočních koled.

ZASVÍTÍ I SENIORŮM

Světlo si vyzvedl také Tomáš Plevan, který je vedoucím sedmého oddílu skautů v Jihlavě a ve Vysokých Studnicích. „Chodím sem pro světlo pravidelně. Každý rok pak neseme Betlémské světlo na jihlavské dětské oddělení dlouhodobě nemocných. A ve Vysokých Studnicích ho skauti roznáší starým lidem, kteří si o něj řekli." Také prozradil, že dívčí část oddílu Luk nad Jihlavou půjde letos poprvé za obyvateli jihlavského soukromého domova pro seniory Stříbrné terasy.

Plamínek se tak dostane k lidem, kteří si pro něj nemohou přijít. Skauti střediska Zvon zanesou světlo do jihlavské nemocnice. „Na Štědrý den tam půjdou skauti a vlčata," doplnila skautka Marie Mičánová.

Stejně jako každý rok i letos se Divočáci vypraví na Štědrý den se světýlkem do Domova pro seniory na Lesnov. „Kromě zapálení svíčky skauti zpříjemní sváteční den lidem v domově zpěvem vánočních koled," sdělila Klára Švíková.

Rychlík zůstal stát na jihlavském hlavním nádraží jen několik minut. Do vlaku nastoupily dvě skautky z oddílu Divočáků, které jely světlo rozdávat dál po Jihlavsku.
Rychlík v Jihlavě zastavil ještě na městském vlakovém nádraží a poté pokračoval dál ve směru na Plzeň.

ZUZANA RODOVÁ