Na akci High-Tech Day přijelo 23. dubna 2016 přibližně 80 studentů českých technických vysokých škol. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů Bosch Group dostali studenti možnost poznat práci odborných oddělení firmy.

Přínosem pro studenty byl také přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Návštěvní program se skládal z prohlídky výroby a byl pro zájemce doplněn různými odbornými přednáškami na téma Průmysl 4.0 – čtvrtá průmyslová revoluce, moderní dieselové technologie pro osobní a nákladní automobily, simulované obráběcí procesy nebo na téma vývoje systémů pro vstřikování nafty. Zajímavým zpestřením návštěvního programu bylo představení různých aktivit firmy Bosch k ochraně životního prostředí (tzv. „Žabí dům"), jakož i zkušební jízdy s dieselovými automobily na jihlavském polygonu. Během návštěvy získali studenti také informace o Bosch Group a její výrobní divizi Dieselových systémů.

Záměrem akce bylo představit mladým studentům techniku, speciálně dieselové technologie, závod v Jihlavě, jakož i excelentní podnikovou kulturu firmy Bosch.

„Bosch v Jihlavě je Mekkou pro obor strojírenství, takových firem je v České republice velmi málo. Na High-Tech Day se mi líbí, že mohu nahlédnout přímo do výroby. Ve škole je to hodně o teorii a pohled z praxe chybí", popsala své dojmy Eliška Nováková, studentka VUT Brno.

„Myslím, že pracovat pro zdejší závod firmy Bosch by pro mne bylo velmi prestižním zaměstnáním, protože Bosch má v automobilovém průmyslu velmi dobré jméno. Přijel jsem na High-Tech Day proto, abych zde získal aktuální informace o firmě Bosch a jejích inovativních dieselových technologiích", popsal své dojmy z akce Martin Pešťák, student Technické univerzity 
Liberec.

„Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání 
a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu," shrnul Ralph Klaus Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel.
Pro firmu Bosch je spolupráce s vysokými školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání High-Tech Day spolupracuje závod s vysokými školami například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací.

V rámci podpory technického vzdělávání u školních dětí vyhlašuje firma Bosch Diesel s.r.o. společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina od roku 2014 soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem Stavíme z Merkuru, firma také věnovala základním školám v Kraji Vysočina již více než 156 technických stavebnic Merkur v hodnotě půl milionu korun.
Z podnětu a za podpory firmy Bosch Diesel s.r.o. organizoval Krajský úřad Kraje Vysočina v roce 2016 pro zdejší střední školy nabízející studium technických oborů projekt pod názvem „Postav si své auto". Tento, v České republice jedinečný projekt, měl za cíl prostřednictvím stavby atraktivní stavebnice sportovního vozu „Kaipan" podnítit zájem u mladé generace o techniku a studium technických oborů. Pořádáním tzv. „Girls' Day" podporuje firma zájem o techniku u dívek.
Mojmír Kolář, mluvčí firmy