Místním se ale projekt na znovuzačlenění vybraných jedinců do společnosti moc nelíbí. „Neznám nikoho, kdo by z toho byl nadšený. Projekt Armády spásy se nesetkal s žádnou pozitivní reakcí," potvrdil starosta Křižánek Jan Sedláček.

Podle něj je jedním z problémů i absence potřebných informací. „Naše představa o tom, co komunitní bydlení bude znamenat, je velice mlhavá. Lidé z Armády spásy nám to nedokázali přesně vysvětlit. Nevíme, jací lidé k nám do vesnice přijdou. Jestli to budou takoví, kteří se dostali do problémů a chtějí se z nich opravdu vyhrabat, nebo ti, co nikdy pracovat nebudou. Nemůžeme dnes tvrdit, zda to bude pro obec přínosem, nebo zátěží. Hodláme ale bedlivě sledovat dění v komunitním domě, a pokud nastanou nějaké problémy, chceme je co nejdříve řešit," vyjádřil se Jan Sedláček.

Armáda spásy hodlá i přes negativní stanovisko místních svůj záměr uskutečnit. „Projekt v Křižánkách není ubytovna. Jedná se o ucelený program, který má nabídnout obdobu sociálního bydlení v bytech. V duchu hesla domov není tam, kde je střecha, ale tam, kde vás mají rádi, nabídneme alternativu společného bydlení. V Křižánkách budou klienti mít nejen ubytování a práci, ale také jistotu jakéhosi sociálního začlenění," vysvětlil Jan František Krupa, ředitel sociálních služeb Armády spásy.