Katarína Ruschkováz městského odboru životního prostředí řekla, že je to v porovnání s jinými podobně velkými městy v zemi velmi dobrý výsledek. Jihlavě k tomu pomohlo plošné zavedení sběru biologicky rozložitelného odpadu, kupříkladu trávy. Město také začalo obyva-tele nabádat ke snížení četnosti vývozu běžných popelnic.

Na skládku loni město uložilo 7 200 tun směsného odpadu, v meziročním porovnání o 13 procent méně. Vytříděného bioodpadu nechalo zpracovat v kompostárně 2 000 tun, jeho objem ve stejném čase stoupl skoro čtyřnásobně.

„Zatímco komunální odpad dneska ukládáme na skládku za 600 korun za tunu, bioodpad ukládáme na kompostárnu za 300 korun," uvedla Ruschková.

Vytříděného odpadu loni připadalo na jednoho Jihlavana v průměru 112 kilogramů. Do programu na podporu třídění, který toto padesátitisícové město zavedlo v polovině roku 2014, bylo k letošnímu prvnímu lednu zapojeno 19 133 lidí. Roční poplatek za komunální odpad jim díky tomu klesne o 75 korun; jeho základní sazba v Jihlavě činí 680 korun na obyvatele za rok. Větší část lidí získá slevu díky tomu, že požádalao snížení četnosti vývozu popelnic se směsným odpadem.

KAPACITA STÁNÍ

O přidání kontejnerů na další druhy tříděného odpadu Jihlava nyní neuvažuje. „Ale spíše proto, že je to problém z hlediska kapacity kontejnerových stání," uvedla Ruschková. V každém stání teď je pět kontejnerů – na papír, plasty, sklo bílé a barevné a na bioodpad. V některých stojí i kontejner na textil nebo na elektrozařízení. Pokud by se měla tato stání rozšiřovat, muselo by to být podle Kataríny Ruschkové na úkor zeleně nebo parkovacích míst.