Nebezpečná nákaza, která se nedá léčit, a napadené včely se musejí vyhubit, se totiž objevila na katastrálním území Horní Lhoty v sousedních středních Čechách. Horní Lhota se nachází přibližně pět kilometrů od Lukavce. Včelaře z Lukavecka tak čekají týdny nepříjemné nejistoty.

„Jedná se o preventivní opatření. Nyní musí proběhnout kompletní vyšetření. Na Lukavecku je poměrně velký počet včelařů. Někteří mají méně včelstev, ale najdou se 
i tací, kteří jich mají velké množství," řekl starosta Lukavce František Pinkas.

Jedno je ale jisté už nyní – včelaři v regionu se musejí řídit mimořádnými opatřeními, která vydali krajští veterináři. Ti kromě ohnisek nákazy vymezili i ochranné pásmo, které zahrnuje katastrální území Čáslavska, Lukavce, Mezilesí, Štědrovic, Týmovy Vsi a Velké Vsi.

Nezbytné opatření

„Ohnisko je ve Středočeském kraji. Ovšem obezřetnost je namístě, protože nákazy neznají hranice. Proto jsme vymezili ochranné pásmo, protože včela má určitý dolet. Je pravda, že riziko rozšíření moru včelího plodu je daleko větší na jaře, kdy jsou včely více aktivní. Nyní je riziko šíření mnohem nižší," sdělil pro Deník Pavel Brávek 
z Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina s tím, že letos se v okrese Pelhřimov mor včelího plodu zatím nevyskytl.

Včelaři v ochranném pásmu, kterých je tam podle veterinářů zhruba pět desítek, mají zakázáno přemísťovat včelstva a matky z ochranného pásma.

Přemístění uvnitř pásma je možné pouze se souhlasem krajské veterinární správy. „Všichni chovatelé v ochranném pásmu musejí do 15.října nahlásit na naši veterinární zprávu základní informace včetně aktuálního údaje o počtu chovaných včelstev na stanovišti, a to buď přímo, nebo prostřednictvím základní organizace českého svazu včelařů, " dodal Pavel Brávek.

Následně by dotyční chovatelé včel měli zajistit ze všech úlů na stanovišti odběr vzorků a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru včelího plodu 
v akreditované laboratoři.

Za nesplnění nebo porušení těchto povinností může chovatel včel, pokud jde o fyzickou osobu, dostat pokutu padesát tisíc korun a pokud se jedná o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu až dva miliony korun.

Mor včelího plodu

Jedná se o závažné onemocnění včelích larev. Nemoc způsobuje bakterie Paenibacillus larvae larvae. Její odolné spory přežívají v půdě i mnoho desítek let 
a způsobují dlouhodobé zamoření oblasti nákazy. Mor je důsledkem nedostatečné péče o včelstva (nezajištění čistoty úlů) a u volně žijících včel se téměř nevyskytuje.

zdroj: www.wikipedia.org