Z okresu Třebíč byly hlášeny čtyři nové případy chřipky. „V jednom případě byla chřipka zjištěna u dítěte, v dalších třech u dospělých. Vesměs šlo o chřipku typu A,“ upřesnila informace ředitelka protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Alena Dvořáková.

Okres Žďár nad Sázavou zaznamenal tři nové případy onemocnění chřipkou a také tam se jedná o chřipku typu A. „Ani na Třebíčsku, ani na Žďársku se nejedná o případy onemocnění závažné nebo s komplikacemi. Onemocnění jsou ale předzvěstí, že po Novém roce může potvrzených onemocnění chřipkou přibývat,“ odhadovala krajská epidemioložka.

Už ve 47. týdnu byl v rámci pilotní studie surveillance potvrzen v Jihlavě virus chřipky A u mladého muže, ročník 2002. O týden později laboratoře potvrdily rovněž v Jihlavě chřipku typu A u třináctileté dívky, která byla v souvislosti s onemocněním hospitalizována. Až do minulého týdne se na Vysočině další potvrzené případy chřipky nevyskytly.

Poslední výskyt chřipkových onemocnění na Třebíčsku a na Žďársku může souviset s předvánočním nárůstem nemocnosti na Moravě, konkrétně v Jihomoravském kraji a Olomouckém kraji.

Počet všech akutních respiračních infekcí na Vysočině klesl v předešlém týdnu na mimosezonní hodnoty. Na Vysočině bylo v 52. kalendářním týdnu 341 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel. V rámci celé České republiky to bylo 523 akutních respiračních infekcí na sto tisíc obyvatel.

S podobným vývojem nemocnosti jako v 52. týdnu lze počítat i v aktuálním týdnu na přelomu let 2019 a 2020. Řada lidí zůstává v těchto dnech doma, na počtu nemocných se významně podílejí vánoční prázdniny. „S nárůstem nemocnosti můžeme počítat až v průběhu ledna,“ poznamenala Alena Dvořáková.

V předešlých dvou letech se počet akutně respiračních infekcí na Vysočině vrátil na předvánoční úroveň ve třetím ledovém týdnu. Letos bylo v kraji v současné sezoně nejvíc nemocných v 50. kalendářním týdnu, kdy lékaři a hygienici zaznamenali 1136 akutních respiračních infekcí na sto tisíc obyvatel.

Chřipková epidemie v letech 2018 i 2019 přišla pak do regionu shodně v šestém kalendářním týdnu, tedy v první polovině února.

Nemocnost na Vysočině ve 52. kalendářním týdnu

51. TÝDEN 52. TÝDEN ZMĚNA

Okres HB 1184 333 -72%

Okres JI 861 288 -67%

Okres PE 1089 259 -76%

Okres TR 1105 441 -60%

Okres ZR 1226 353 -71%

Kraj Vysočina 1091 341 -69%

Česká republika 1209 523 -57%

Zdroj: KHS