To je oblast tří ostrovů severně od Šanghaje, v ústí řeky Yagtze a také (podle členů delegace) místo s nejvyšší průměrnou délkou života. Členy delegace zajímala zaměstnanost, místo i obory, vhodné pro podnikání a také možnost stavět zde větrné elektrárny. Velmi je zaujalo zemědělství i způsob zpracování slámy. „Stavění větrných elektráren u nás nepřipadá v úvahu. V Kraji Vysočina nejsou tato zařízení povolena. Bráníme se tím ničení naší čisté krajiny," odpověděl na jednu z mnoha otázek místostarosta Pavel Pacal.

Další témata, o která se delegace zajímala, byly energetické firmy, jejich dodavatelé, společnosti s šetrným přístupem k životnímu prostředí. Společnost Esko-T představil čínské výpravě ředitel Pavel Gregor, společnost TTS prezentoval Radek Plaček. Mezi členy delegace byl například ředitel finančního a pracovního výboru okresu Chongming a starostové tamních obcí.