Císař Franz Josef jel v čele průvodu na koni, v doprovodu dalších postav v historických krojích. Do průvodu se také přidali hasiči včetně těch nejmenších, a také skauti.

Statečně svůj úděl nesl muž s lopatou a kárkou, jehož úkolem bylo uklízet to, co na silnici zůstalo po koních. Dá se říct, že svůj nelehký úkol proměnil v přednost. Slávu císaři provolával nejhlasitěji a při úklidu ještě dokázal bavit zástupy přihlížejících lidí.