„Vyhláška řeší problém až na sekundární rovině. Tou primární je rodina. Je rozdíl, zda dá rodič dítěti svačinu 
a naučí ho si ji připravovat, nebo mu dá padesát korun, aby si něco koupilo ve školním bufetu," řekl ředitel Gymnázia Jihlava Pavel Suk.

Podle jeho názoru vyhláška problém stravování zase až tolik neřeší. „V momentě, kdy se třicet metrů od školy nachází prodejny 
s neomezeným sortimentem, je to problematické. Děti si tam mohou svačinu koupit před vyučováním či
o volné hodině vyhrazené na oběd," konstatoval Suk.

Automaty na kávu a slad-kosti zrušilo gymnázium již před rokem. V jeho prostorách však stále funguje bufet. „Ten doprodá starý sortiment a od 20. prosince přejde na nový," dodal Suk.
Vyhláška je platná od 
20. září. Školy však mají ještě tři měsíce na to, aby se sortiment bufetu přizpůsobil novým požadavkům. Nařízení se týká především základních škol. Od 1. ledna 2017 by v jejich prostorách děti měly koupit pouze svačiny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy.

Například ždárské gymnázium na vyhlášku reagovalo tak, že rozdělilo sortiment, který si mohou zakoupit mladší děti a který starší. Některé jihlavské základní školy automaty zrušily ještě před tím, než pamlsková vyhláška vešla 
v platnost.

„Automat jsme tu měli, ale po domluvě s rodiči dětí jsme ho zrušili. Rodiče byli proti tomu, aby tady fungoval," uvedl ředitel Základní školy Demova Jihlava Zdeněk Nosek.
Základní škola Otokara Březiny proti automatům vystupovala vždy. „Automaty jsme nikdy neměli. Odjakživa jsme proti tomu, 
aby si děti na svačinu kupovaly sladké," zmínil ředitel školy Pavel Říha.

Z vyhlášky jsou vyjmuty případy, kdy žáci prodávají vlastní výrobky jako součást praktického vyučování. Nařízení neplatí ani v případě, že se ve školních prostorách pořádají akce nesouvisející se vzděláváním.

IVANA HOLZBAUEROVÁ