„Nechtěli jsme naplánovaný program akce Česko zpívá koledy rušit, popřípadě ho vzhledem k nepříznivému počasí krátit, proto jsme přítomné vedení světelské radnice požádali, abychom si koledy společně s dětským pěveckým souborem Škubánek a s lidmi, kteří přišli, mohli zazpívat ve vestibulu městského úřadu," uvedl šéfredaktor Havlíčkobrodského deníku Jaromír Kulhánek.

A tak se také stalo. Škubánek s vedoucí Evou Pejchalovou a členové redakce Havlíčkobrodského deníku „obsadili" schodiště a lidé zaplnili vestibul do posledního místečka. Chvíli na to „hrábla" Eva Pejchalová do strun své kytary a světelskou radnicí se rozezněly první tóny vánočních koled.

Jako první zazněla koleda Nesem vám noviny a pak v rychlém sledu následovaly další: Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce valaši a také populární vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Dlouhotrvající potlesk

„A jako malé překvapení jsme ještě s dětmi pro vás nacvičili koledu s názvem Koledu, koledu zpíváme," řekla auditoriu Eva Pejchalová a Škubánek se tak blýskl ještě tímto přídavkem. Za ten, ale i za všechny předcházející skladby, byl posléze odměněn dlouhotrvajícím potleskem.

„Stejně jako vloni to bylo milé a příjemné. Přišla jsem i se svou vnučkou a obě jsme si to opravdu užily. Moc děkujeme i za sladkosti, které od redakce Havlíčkobrodského deníku dostaly," podotkla při odchodu Věra Provazníková.

Koledy si lidé včera zazpívali nejen ve Světlé nad Sázavou, ale i na dalších místech Vysočiny. Jen na Brodsku se lidé spontánně k akci Česko zpívá koledy přidali i v Golčově Jeníkově, Vepříkově, Mírovce, Dolním Městě, Nové Vsi u Světlé, Dlouhé Vsi.