Pelhřimovská organizace Hodina H se zapojila do projektu, který by měl v tomto ohledu začínajícím sportovcům i jejich trenérům nebo rodičům pomoci. V rámci projektu se během pořádaných přednášek zájemci mohou 
seznámit i s lokomocí, tedy schopností pohybu.
Mládeži nebude pouze vštěpováno, že by se měla hýbat 
a věnovat se nějakému sportovnímu koníčku, ale hlavně jí bude vysvětleno, jak by se měla správně hýbat. „Pokud se dítě například od čtyř nebo pěti let věnuje sportu, v němž se soustředí pouze na pohyby spojené s tímto konkrétním druhem sportu, může se vyvíjet jednosměrně a v dospělosti může mít dokonce zdravot-
ní problémy," vysvětlila Eva Havlíčková z hlavního týmu Hodiny H.

Projekt nese název Junior hop. Není však určen pouze dětem. „V rámci projektu
v září proběhne řada besed 
a přednášek na téma zdravé výživy, výživového poradenství či sportu. Dokonce některé z přednášek povedou i samotní sportovci a seznámí
veřejnost se svými zážitky 
a zkušenostmi," vyjmenovala Havlíčková.

To může podle ní pomoci 
i dalším sportovcům, začínajícím trenérům či samotným rodičům, aby věděli, jak děti správně vést k všestrannému pohybu.

Hodina H se do projektu Junior hop zapojila, aby spolu
s dalšími organizacemi upozornila na nejen celoevropský, ale v dnešní době už i celosvětový problém dětské obezity.

Do akce se zapojí i pelhřimovské základní a mateřské školy. „Symbolem projektu Junior hop je skákací panák. Toho dodáme asi do deseti škol a školek, kde budeme pořádat různé přednášky a soutěže třeba právě ve skákání toho panáka," uvedla Havlíčková.

Organizace chce děti přivést k pohybu mimo jiné řadou workshopů, které bude během roku ve školách a mateřinkách pořádat a na nichž budou nejen dětem představeny různé sportovní aktivity.

Koordinátorem projektu je rumunská organizace Junior sport a kromě české Hodiny H se na něm podílejí ještě organizace z Řecka, Bulharska či Turecka. Do projektu se celkově zapojí více než dvě stě členů sportovních organizací, dva a půl tisíce dětí a zhruba padesátka pracovníků s mládeží v oblasti mládežnického sportu nebo sportovních aktivit.

Projekt si dokonce našel cestu i do Guinnessovy knihy rekordů. V Rumunsku bude organizována hra skákání panáka s největším počtem skákajících ve stejnou dobu. Tento světový počin proběhne 
během Evropského týdne sportu, tedy od pondělí sedmého září do neděle třinác-tého. V Guinnessově knize rekordů bude tato hromadná akce zanesena pod názvem Nejvíce osob skákajících panáka simultánně.
Z projektu navíc vznikne 
i řada výstupů. Jedná se například o krátký film, průvodce nebo sbírku příkladů dobré praxe. Podle Havlíčkové se předpokládá vysoká účast nejen dětí nebo dospívajících sportovců, ale i jejich rodičů a trenérů.

Karolína Hovorková