To je podstata projektu Děti na startu, který zaštiťuje ministerstvo školství. Nyní vznikají první centra i na Vysočině. V únoru prošly speciálním školením první instruktoři, kteří chtějí dětem vrátit radost z pohybu.

Odborně vyškolení trenéři a instruktoři ve školách, družinách, kroužcích, mateřských školkách, sportovních klubech i fitness centrech pomáhají dětem rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. V současné době probíhají kurzy ve 150 střediscích po celé ČR a první středisko už vzniklo také na Vysočině, konkrétně v Lukách nad Jihlavou!

Hodina Dětí na startu tady probíhá každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin v tělocvičně Základní školy Luka nad Jihlavou. "Dětí se přihlásilo pětačtyřicet a věnuje se jim zde jeden šéftrenér a čtyři proškolení asistenti. Vzhledem k velkému zájmu dětí počítáme, že rychle vzniknou další střediska a budou se hlásit také zájemci na pozice trenérů," říká koordinátorka projektu Ladislava Třetinová s tím, že registrovaná střediska Dětí na startu poznáte jednoduše: Na dveřích sportoviště je vždy umístěna velká samolepka s logem projektu a pouze vedoucí těchto kurzů pak mají licenci a právo užívat tuto speciální metodiku cvičení.

Neumějí kotoul nebo házet míčem

A jak to vypadá v praxi? Odborně vyškolení trenéři a instruktoři pomáhají dětem rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. „Především je ale chceme naučit základy ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebo se nebát míče. Právě všeobecná sportovní průprava děti komplexně připraví na pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín a sport je přitom nepřestane bavit," upozorňuje autorka projektu Jana Boučková.

Výuka je pestrá a zábavná. Dětem se pohybová aktivita po deseti minutách mění. Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže.

Specifický přístup k různým věkovým skupinám je pro trenéry velmi náročný, proto je odborníci z projektu Děti na startu pravidelně školí. „Nenecháváme nic náhodě. Hodiny pro mladší věkové skupiny jsou zaměřeny spíše na hru. Se staršími se naopak provádějí náročnější cviky. Ve výsledku opouštějí naše kurzy sebevědomé děti, které jsou řádně připraveny na vytouženou sportovní dráhu. Ať již zájmovou nebo profesionální. Mnohem rychleji se učí, dělají větší pokroky a sport provozují s opravdovým přirozeným zájmem," upřesňuje Jana Boučková.

Více informací o projektu i informace, jak se do něj jako pořadatel nebo dokonce instruktor zapojit, najdete na stránkách www.ceskosehybe.cz.