„Vysočina je zatím DofE nepolíbená, cílem pro letošní rok je zapojit pět až sedm institucí z kraje,“ řekla koordinátorka pro Vysočinu Kateřina Patáková. To byl důvod, proč byli s Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu ve středu 21. března vůbec poprvé seznámeni zástupci organizací napříč Vysočinou. Konkrétně to bylo devatenáct středních škol, dvě základní školy a čtyři dětské domovy.

Cena vévody z Edinhurghu má čtyři pilíře. Prvním z nich je talent. Mladí od třinácti do čtyřiadvaceti let hledají či rozvíjí svůj talent v oblasti, jaká je zajímá. Může to být třeba tvůrčí činnost nebo hra na hudební nástoj. Věnují se také dalším třem oblastem - sportu, dobrovolnictví a tráví čas v přírodě. Na závěr obdrží certifikát, který jim může pomoct při dalším studiu. „Univerzity při přijímacích řízeních přihlíží také k tomu, co uchazeč dělal mimo školu,“ potvrdil ředitel DofE Tomáš Vokáč.

Jedinou podmínkou pro zapojení organizace je projít vstupním školením. První rok v projektu je pak zdarma. Poté se platí poplatek v řádech tisíců. Peníze se ale vrací v podobě příspěvků zejména do škol a dětských domovů, kde není peněz nazbyt.

„Zamýšlíme se nad tím, jestli je to pro nás vhodné. Přicházely by v úvahu jedna, dvě dívky, kterým by mohl projekt něco dát do budoucího života,“ uvedla například Radka Doskočilová z Dětského domova Rovečné. Připojit se k „rodině DofE“ lze kdykoliv, základní školení se koná každý měsíc.