Posečená tráva, listí, smetí nebo větve. To je jen část takzvaného biologicky rozložitelného odpadu, se kterým si budou muset obce nově od 1. dubna poradit. Nařizuje jim to totiž nová legislativa. Obce budou povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu.

Možností, jak to mohou dělat, je hned několik. Od zavedení kontejnerů až po sběrné dvory. Dalším řešením jsou například obecní kompostárny.

Ve Velkém Beranově se zatím ještě nedomluvili, jak budou novou povinnost řešit. „Zatím o tom, jak budeme bioodpad likvidovat, vedeme jednání. Přemýšlíme, zda se zapojíme do dotačních možností, které před nedávnem vyhlásil Kraj Vysočina," zauvažoval starosta Velkého Beranova Ján Plevčík.

Občané Beranova mohou už několik let vozit biologický odpad na nedaleký sběrný dvůr do jihlavského Henčova a z některých místních částí je vozí například i do dvora v Lukách nad Jihlavou.

Starosta potvrdil, že se tímto problémem bude zabývat některá z příštích rad městyse. Času už totiž moc není. V úvahu připadají například i velké sběrné nádoby, ale v tomto případě je Plevčík zdrženlivější. „Museli bychom uvažovat, kam je postavíme, aby si lidé nestěžovali, že je trápí zápach z těchto nádob. Dále pak při jarních nebo podzimních pracích na zahradách by se mohly kontejnery rychle plnit," zapřemýšlel Plevčík.

Zatímco ve Velkém Beranově řešení teprve hledají, tak v některých menších obcích to řeší například kompostárnou. Nově vznikají tato zařízení například v Třeštici na Telčsku a nebo v Hodicích.

V krajském městě Vysočiny už před rokem zahájili pilotní projekt sběru biologicky rozložitelného odpadu do popelnic v městských částech Zborná a Pávov. Nyní budou separovat tento odpad také obyvatelé jihlavské městské části Na Slunci. „Lidé v této části si v dotazníkovém šetření vybrali, že chtějí třídit do nádob na 1 100 litrů. Ty umístíme do stávajících kontejnerových stání, celkem jich bude v lokalitě 18," popsala Katarína Ruschková z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. Toto opatření by mělo snížit náklady na komunální odpad.

Obyvatelé ostatních částí Jihlavy, kde nejsou kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, mohou vše vozit do sběrných dvorů. V případě, že se Jihlavě osvědčí separování do kontejnerů, bude projekt pokračovat i v dalších částech města. Běžný komunální odpad je dražší. Za tunu odpadu na skládce zaplatí Jihlava šest set korun. U bioodpadu je cena za uložení poloviční. Do budoucna hrozí, že se cena za skládkování běžného odpadu z popelnic možná zdvojnásobí.

Obce si mohou zažádat kvůli třídění bioodpadů do 16. února o dotace na krajském úřadě.