A to nejen těm z Vysočiny, ale také lidem například z jižních Čech anebo Pardubického kraje.

„Celorepublikově stoupá četnost onkologických onemocnění. Pacienty jsme museli odesílat na pracoviště do Prahy a Brna a čekací doby jsou kolem tří měsíců. Péče tak bude pro pacienty dostupnější," poznamenal provozně-technický náměstek Nemocnice Jihlava Alexander Filip.

Nové PET/CT se využije především pro pacienty komplexního onkologického centra, které má v jihlavské nemocnici spádovost zhruba půl milionu lidí z Kraje Vysočina. V plánu je, že by do Jihlavy jezdili také pacienti z Pardubického a Jihočeského kraje, kteří využívají služby klasické nukleární medicíny. U těch je spádovost zhruba dvě stě tisíc lidí.

Centrum poslouží k posouzení rozsahu nádoru, lépe bude také sledovat pacienta po léčbě a případně včasně zachytí návrat onemocnění. Sleduje také průběh léčby, a lékaři tak díky technologiím mohou dokumentovat účinnost léčby.

Zachytí reakci

U pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku pomůže rozhodnout o způsobu léčby, 
u nádorů plic a průdušek dokáže rozlišit operovatelný 
a neoperovatelný nádor a také reakci na daný druh léčby. 
U pacientek s rakovinou prsu identifikuje lépe metastázy.

Stavební práce na pracovišti by měly být dokončené 
v září, první pacienti ho budou moci využít už na podzim. Náklady jsou plánované na 
95 milionů korun. Stavební úpravy přijdou na 29 milionů, zbylých 66 milionů bude stát vybavení pracoviště. Projekt financuje Kraj Vysočina, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
a Nemocnice Jihlava.