Patří k dobrovolnicím, které pomáhají ženám při řešení životních otázek.
Nabízí pomoc například ženám, které byly v minulosti donuceny okolím jít na umělé přerušení těhotenství nebo o tom nyní uvažují. Proto pomáhá šířit povědomí o projektu s názvem Nesoudíme. Pomáháme. „Jde o aktivitu neziskového občanského sdružení Hnutí pro život, tedy ta myšlenka byla, aby děti nemizely ze světa pro nic za nic. Maminky mají vědět, že se nemusí rozhodovat pod nátlakem," popsala prvotní záměr projektu Sylva Bernardová, která pomáhá bezplatně jako dobrovolnice.

Maminky, které stojí před nejtěžším životním rozhodnutím, potřebují radu. „Ze začátku to bylo těžké, nebyly azylové domy a další podpora. Teď je takových zařízení dost, takže není problém dát mamince v nouzi telefonní číslo s odkazem na to, kam se může obrátit," poznamenala vitální pomocnice, která se snaží veřejnost informovat prostřednictvím letáčků a osvětové činnosti.
„Chodím po Jihlavě a jezdím i do dalších míst a snažím se letáky dávat na různé instituce a dostat zprávu o poradně do povědomí lidí. Dáváme je například na informační střediska, k lékařům, do mateřských center, nově i do Family pointu v Jihlavě a tak dále," uvedla Bernardová. Není na to sama, další spolupracovníci jsou po celé republice.

Největší radostí je, když vidí, že její práce nese ovoce. Před mnoha lety se tak podařilo zachránit život dítěti, které se nemělo narodit. „Setkala jsem se s maminkou, která dítě chtěla, ale její muž nechtěl. Nakonec jsme to vyřešili a dnes už syn úspěšně odmaturoval," těší dobrovolnici konec příběhu, který pro jednou skončil šťastně.
Dost často se totiž při své činnosti naopak setkávala s ženami, které potřebovaly pomoc poté, co nakonec na potrat šly. „Ty ženy kolikrát trpí post traumatem a nemohou se srovnat s tím, co udělaly," upřesnila k další pomoci Bernardová, která je ráda, že v rámci projektu funguje již osmý rok celostátní linka pomoci, na které jsou vyškolené psycholožky schopny s ženami celou situaci probrat.

„Chceme, aby se ženy svobodně rozhodovaly a nenechaly si diktovat podmínky. Od toho tady poradna pro ženy v tísni je," dodala. Velkým zadostiučiněním potom je, když žena přijde a je ráda, že nakonec na potrat nešla. Bezplatná linka má číslo 800 108 000 a podrobnější informace o fungování linky lze získat na internetové stránce www.necekanetehotna.cz. Na bezplatnou linku se mohou ženy dovolat v určitých hodinách. V pondělí je to mezi devátou a dvanáctou hodinou, ve středu od 16 do 19 hodin a ve čtvrtek od 18 do 21 hodin. Další časy jsou potom vyhrazeny objednaným klientkám.

První telefonický kontakt je naprosto anonymní, žena prozradí bližší údaje jen, když sama chce.