Naposledy se restaurátoři soše věnovali před šestnácti lety. „Tehdy šlo o rekonzervaci, kdy byl ošetřen povrch, což se projevilo tím, že socha změnila barvu. Teď jde o důkladnou opravu, včetně domodelování některých detailů, které poškodil zub času. Kromě sousoší se restaurace dočká i soklový podstavec,“ uvedl místostarosta města Pavel Janata.

Práce by měly začít v dubnu a pokud vše půjde dobře, v říjnu bude socha kompletně hotová. Město má také k dispozici výsledky rentgenu, který odhalil, že je v podstavci ukryta časová schránka. „Celý proces vyjmutí je složitý, museli bychom sundat sousoší. Hrozí při tom nebezpečí poškození, protože je vyrobené z pískovce a dohromady bylo sestavené až na místě. Proto nebudeme časovou schránku vyndávat.,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Schránka by měla pocházet z 19. století, o jejím umístění tehdy psaly dobové noviny.