Pouťové radovánky ovšem zřejmě nebudou tak velkolepé, na jaké jsou místní obyvatelé zvyklí. „Stále zvažujeme, v jakém rozsahu světská část žďárské pouti bude. Určitě bude omezená. S největší pravděpodobností nebude pouť rozložená přes ulici Sázavskou,“ poznamenala místostarostka.

Některé ze žďárských tradičních akcí ale budou zrušeny bez náhrady, „Je to zejména filipojakubská noc neboli čarodějnice. Ta se koná pravidelně 30. dubna a schází se při ní velké množství lidí. Vzhledem k současné situaci nechceme pokoušet osud a tuto akci zrušíme,“ potvrdila Ludmila Řezníčková.

A otazník doposud visí nad Dnem Žďáru, který se pravidelně odehrával na konci června. „Budeme se jej snažit přesunout do letních měsíců. Možná ho zařadíme do Slavností jeřabin. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet,“ řekla žďárská místostarostka.