Tuto informaci sdělil kamenický starosta Ivan Pfaur, který zároveň zmínil, 
že vybudování zařízení pro seniory je jednou z hlavních priorit vedení radnice.

V současné době musí kameničtí senioři žít rozptýleně po různých domovech důchodců v okrese, což pro ně není snadné. Musejí opustit prostředí, které dobře znají, 
a jsou odloučeni od své rodiny, přátel a známých.

V Kamenici nad Lipou totiž zařízení pro seniory chybí. „Ani stát a ani kraj již domovy důchodců údajně nepodpoří, jelikož kapacita těch stávajících v regionu je prý dostatečná. Jediná možnost, jak domov důchodců postavit, je bez využití dotace, na což město nemá volné finanční prostředky. Případně by se do budování zařízení mohl pustit soukromý investor," nastínil situaci Pfaur.

Pokud by se město rozhodlo pro budování domu s pečovatelskou službou, mohlo by využít dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o čerpání dotací z Evropské unie. Prozatím se ale na vyhlášení takového dotačního titulu čeká. „Budovu, kde by mohl být dům s pečovatelskou službou, už máme vyhlédnutou. Pokud by podmínky dotace byly pro město přijatelné, určitě si podáme žádost," ujistil kamenický starosta. Jeden dva byty by v novém domě mohly být v režimu domova důchodců. Zda to bude možné, potvrdí až finanční analýza záměru. Ta je součástí žádosti 
o dotaci. Žádost musí schválit i kameničtí zastupitelé.

V Kamenici se o jen částečně pohyblivé či ležící pacienty stará občanské sdružení OPUS, které jim poskytuje zdravotnickou péči přímo u nich doma.

Starším lidem pomáhá i farní Charita. Jak řekla její ředitelka Jitka Koubová, už dva roky s městem řeší potřebu vybudovat chybějící zařízení pro seniory. „Zájem o něj určitě je, několikrát jsme mezi lidmi dělali průzkum a Kameničtí 
o domově pro seniory často hovoří. Dům s pečovatelskou službou by mohl být pro patnáct až dvacet klientů. Fungoval by nepřetržitě a i méně soběstačným lidem by se tam dostalo péče, kterou v současnosti vykonáváme u nich doma," podotkla Koubová.

Doplnila, že seniorům by nové zařízení nabídlo i více možností trávení volného času. Výhodou by byla i nepřetržitá zdravotní péče.