Krajští představitelé tak chtějí ocenit a poukázat na firmy a organizace, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní, ale také zájmy zákazníků.

Vysočina tak ocení odpovědné firmy jako pátý kraj v Česku. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna. Své organizace mohou zájemci přihlásit prostřednictvím webových stránek kraje. Kromě přihlášky je nutné vyplnit i dotazník. „První výsledky budou vyhlášeny v dubnu příštího roku," doplnil ředitel hejtmanství Zdeněk Kadlec.

V dotazníku jsou podle kadlece otázky členěné do oblastí místní a regionální sounáležitost, sociální a ekonomická odpovědnost nebo environmentální odpovědnost.

O Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost se mohou přihlásit zaměstnavatelé ze soukromého sektoru, a to ve dvou kategoriích dle velikosti firmy. O cenu se mohou ucházet i instituce veřejného sektoru jako například obce. V samostatné kategorii se o cenu utkají také školy, příspěvkové organizace a sdružení. „V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší," uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

„Společenská odpovědnost není nepříjemná povinnost, ale ideální nástroj k budování dobrého jména a cesta, jak zvyšovat konkurenceschopnost a rozšiřovat okruh zákazníků," uvedl hejtman Jiří Běhounek.

(iho)