Uložením odpadu mimo kontejnery se vystavují nejen možnému finančnímu postihu, ale zvyšují tím také náklady města na jejich likvidaci a úklid.

Jak uvedl Jaroslav Viktora z Technických služeb města Humpolec, likvidace odpadů z černých skládek je nákladná záležitost, která rozpočet města zbytečně zatěžuje.

Humpolečtí tak mohou nepotřebné věci menších i větších rozměrů z domácnosti uložit ve sběrném dvoře, kde mají otevřeno po celý týden kromě neděle.

Ne ale každý má možnost zařídit si odvoz objemných odpadů do sběrného dvora. Právě pro tyto případy město pravidelně dvakrát do roka organizuje prostřednictvím Technických služeb Humpolec mimořádné svozové dny.

Nejbližší termín, kdy budou moci lidé přinést svůj odpad, je už začátkem následujícího měsíce. Místo a čas umístění kontejneru jsou předem dány. První svozový den se uskuteční 7. září. V době od 8 do 9 hodin bude kontejner k dispozici v Nádražní ulici.

Třetí možností, jak se zbavit nepotřebného odpadu, je objednat si u společnosti Technické služby Humpolec službu svozu objemného odpadu z místa bydliště. V případě zvolení této formy však zájemci musí počítat s poplatkem za přepravu odpadu.