Na svém mimořádném červencovém jednání o tom jednomyslně rozhodli pelhřimovští zastupitelé. Zastupitelé o dodatečných investičních pobídkách debatovali poté, co o slevu, přesněji řečeno možnosti zmírnit dopad výše odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu, požádal Jiří Štefl, jednatel firmy OPTOKON KABLE CO. Ltd, s. r. o.

Jihlavská firma, která vyrábí optické kabely, žádala o pozemek o výměře patnácti a půl tisíce čtverečních metrů za účelem výstavby závodu v pelhřimovské průmyslové zóně. Zastupitelé na konci dubna prodej pozemku za 6,2 milionu korun schválili.

Na začátku června pak zastupitelé schválili, že příchod nového investora podpoří tím, že miliony utržené za prodej pozemku vloží do urychleného vybudování inženýrských sítí v této části průmyslové zóny Skrýšovská.

Zmírnění dopadů za odvod do zemědělského půdního fondu už zastupitelé podpořit odmítli. „V případě prodeje pozemku pro firmu OPTOKON KABLE CO. Ltd, s. r. o., jde o odvod ve výši zhruba 980 tisíc korun," upřesnil na jednání zastupitelstva částku pro zemědělský půdní fond předkladatel návrhu a pelhřimovský místostarosta Ladislav Med (ODS).

Pelhřimovská městská rada, která možnost investičních pobídek v souvislosti se zmírněním dopadu za odvody do zemědělského půdního fondu projednávala už dříve, označila za možné řešení variantu, že by město ze svých prostředků dalo formou investičních pobídek třicet procent z odváděné sumy. V případě podpory požadavku jihlavského výrobce optických kabelů by za investora poslalo z veřejných prostředků 294 tisíc korun.

Zastupitelům se ale nelíbilo, že by přicházející investor získal výhodu oproti těm, kteří už pozemky v zóně koupili dříve a náklady za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu hradili plně ve své režii. „Náklady za vynětí už dříve prodané půdy ze zemědělského půdního fondu činily více než 1,3 milionu korun," připojil další důležité číslo Med. Třicet procent z této částky představuje 400 tisíc korun.

Náklady na odvod do zemědělského půdního fondu z celé patnáctihektarové průmyslové zóny vycházejí na 9,5 milionu korun.
Zastupitel i radní Josef Doubek (ODS) navíc upozornil na to, že by se nejednalo o investiční pobídku v pravém slova smyslu. „V tomto konkrétním případě by šlo o slevu z kupní ceny," řekl výstižně Doubek.