„Byla jsem tady už v pátek, na zahájení. Osobně jsem ráda, že se výročí slaví, máme tady úžasný architektonický skvost. Připomenout to lidem nikdy není na škodu. A ráda jsem si v tomto kostele poslechla hru na varhany," řekla Anna Boháčková ze Žďáru. „Podle mě je Zelená hora stále ještě nedoceněná. Je to nádherná stavba, a jedinečná, a osobně jsem například ocenil, že se kolem vykácely stromy. Teď je vidět na dálku, že se máme čím chlubit," poznamenal Bohuslav Sobotka.

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého zapsala Komise pro světové dědictví na seznam chráněných památek v prosinci 1994 pod číslem 690. Z České republiky (ČR) to byl první samostatný objekt zařazený do tohoto seznamu. Jako jeden z dvanácti českých divů světa ho tituluje sdružení České dědictví UNESCO, jež sdružuje právě města a obce ČR, na jejichž území se nachází památka zapsaná na světový seznam kulturního dědictví.

Kostel je uváděn jako nejoriginálnější příklad takzvané barokní gotiky. Ambit je s ústřední stavbou kompozičně propojen, a nepříliš velký centrální kostel se vymyká popisu. Jeho jedinečnost vytvářejí tvary udávané komplikovanými průniky šesti kružnic ve tvaru pěticípé hvězdy, virtuózní hra světel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistota exteriéru.

Památku od 28. srpna spravuje římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie Žďár II. Církev chce kostel více zpřístupnit lidem. „Aby nebyl jenom pro turisty za peníze," řekl duchovní „zámecké" farnosti Vladimír Vojtěch Záleský. Plánuje tam například vrátit pravidelné bohoslužby. „Byl bych rád, aby to byla jedna z věcí, které budeme moci nabídnout. Aby lidé mohli přijet a prožít tady krásné chvíle," řekl Vladimír Záleský.

Turisté ale nadále jsou a budou na Zelené hoře vítáni. Při oslavách byly prohlídky zdarma stejně jako ostatní pestrý program, rozprostřený i do ambitu a areálu zámku. Klášterní noc pak v sobotu navečer navodila duchovnější atmosféru a následující nedělní oslavy zakončil gregoriánský chorál v ambitu kostela.