Blíží se konec roku a tím se čas pro návštěvu sběrného dvora zkracuje.

Do motivačního programu se zapojilo už deset tisíc obyvatel Jihlavy. „Byla by škoda, aby obyvatelé o zvýhodnění přišli, proto jim včas připomínáme, aby se s patřičnými komoditami na sběrné dvory dostavili," vyzývá vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková. Kolikrát se zástupce domácnosti přihlášené do programu dostavil do sběrného dvora, se snadno dozví na jihlavském odpadářském webu www.odpadyjihlavy.cz.

Do sběrného dvora obyvatelé mohou dopravit kovy, baterie a stará elektrozařízení, pneumatiky, objemný a nebezpečný odpad nebo biologicky rozložitelný odpad, nově je možné do dvora zanést i textil. Každá návštěva je načtena prostřednictvím odpadové karty nebo jihlavské karty vydané na jméno registrované osoby na magistrátu na ekonomickém odboru. Větší množství biologicky rozložitelných odpadů lze v rámci programu odevzdat v kompostárně v Henčově.

Další formou, kterou lze získat slevu na poplatku, je snížit počet nebo objem nádob na směsný komunální odpad nebo snížit frekvence svozu těchto nádob po dobu minimálně 8 měsíců. Tuto variantu je možné zvolit pouze u rodinných domů.