Tradiční havířský průvod, který připomíná slavnou stříbrnou historii královského města Jihlavy, je součástí městské slavnosti Jihlavské havíření. Historické centrum města při ní ožilo koncerty, divadelními představeními a atrakcemi.

Asi za půl hodiny se stovkám přihlížejících prostřednictvím dětských postav v historických krojích představilo zhruba 25 profesí souvisejících s dobýváním stříbra. Průvod pak prošel historickým centrem Jihlavy. "Letos máme v průvodu nové postavy pregéře a klopíře připomínající někdejší slávu jihlavského mincovnictví," řekl náměstek primátora Milan Kolář (Forum Jihlava). Kromě korouhve nesli havíři v průvodu také vlajku.

Třídenní slavnosti vyvrcholili nedělní poutí u kostelíka svatého Jana Křtitele dopoolední mší. Po celý den byla v okolí kostelíka pouť plná pouličních divadel, tradiční muziky a rukodělných dílen. Jihlavský pivovar, který letos slaví 155 let od svého založení, představil na slavnosti nové pivo Perkmistr uvařené na počest jihlavského hornictví a místních havířů.

Tradice Jihlavského havířského průvodu byla obnovena v roce 1999, kdy průvod vyšel po více než třiceti letech. Od té doby se do Jihlavy vrací každý lichý rok. Podle Koláře není pouhou podívanou na kostýmy, ale především alegorií někdejšího bohatství, krásy a slávy královského města Jihlavy. Slavnost je velkým zážitkem hlavně pro účinkující děti, které tím, že představují některou z historických postav, získávají ke svému městu neobyčejný vztah.

Jihlavské havíření navazující na historické poutě má podle Koláře ambice státse největší kulturní městskou událostí. Podle Tomáše Koukala z městského odboru kultury dosáhnou náklady na letošní Jihlavské havíření 1,5 milionu korun. Kompletní program zájemci najdou na webových stránkách.