V porovnání 
s loňským rokem počet studentů vzrostl přibližně o pět desítek. Škola je největší 
v Kraji Vysočina, studentům nabízí patnáct studijních oborů. „A jako na jediné škole v republice se deset studentů prvních ročníků bude věnovat oboru jemný mechanik – hodinář," řekl zástupce ředitele školy Josef Váca.

Jihlavská průmyslovka
v současné podobě vznikla 
v roce 2014 sloučením tří samostatných škol.
„Největší zájem je o informační technologie, v poslední době se stále víc studentů hlásí na strojírenské obory, konkrétně obor strojírenství a mechanik – seřizovač," řekl Váca.

Škola je jako jedno z šesti technicky zaměřených vzdělávacích center v Kraji Vysočina schopná nabídnout studentům technické vybavení odpovídající současným požadavkům.

„V posledních třech letech kraj jako zřizovatel investoval do vybavení počítačových učeben, nákupu CNC obráběcích strojů nebo robotů patnáct milionů korun," řekl ředitel Miroslav Vítů.

Studenti se letos zúčast-
ní další fáze projektu Postav si svoje auto. Čeká je stavba už druhého stavebnicového automobilu Kaipan. Modernizace se mimo jiné dočká i obor multimédia – webdesign, pro který škola pořídí speciální techniku
na zpracování videa a zvuku.

„Studenti prvních ročníků si budou moci při výuce vyzkoušet jednodušší 3D tiskárny, které mají proti profesionálním tiskárnám uživatelsky přívětivější obsluhu," uvedl Vítů.

Letos poprvé se deset studentů oboru mecha-
nik – seřizovač zaměří na technologii obrábění plastů. Škola také od letošního roku získala obor jemný mechanik – hodinář.

„Po dobrém náboru začalo v prvním ročníku deset studentů. Obor se bude na jihlavské průmyslovce učit jako na jediné škole v Česku," dodal Váca.

V Kraji Vysočina začal nový školní rok pro téměř 65 000 žáků základních 
a středních škol, což je přibližně o 450 dětí víc než loni. Pravidelná docház-
ka na základních ško-lách letos čeká celkem 44 750 žáků, z toho 
v prvních třídách prožije deset školních měsíců 5 438 žáků.

Celá řada škol během prázdnin prošla modernizací a stavebními úpravami.
Na Vysočině je v současné době 265 základních a 61 středních škol.