Kamarád na vozíku, babička, která chodí jen o berlích, nevidomá kamarádka, nebo dědeček, co nedoslýchá, vědí své. Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit a expozice Zlaté české ručičky připravily speciální nabídku, kterou nám přiblížil Josef Vaněk z Agentury Dobrý den Pelhřimov.

Jak jste v expozici Zlaté české ručičky vyřešili bezbariérový přístup pro návštěvníky?
Vyřešili jsme ho velice jednoduše. Jelikož tady máme veliký, prostorný nákladní výtah, do kterého se dá zajet vozíkem přímo z chodníku ulice. Tento výtah staví 
v prvním i druhém patře expozice. Šířka dveří a rozmístění vitrín expozic jsou pro běžný i elektrický invalidní vozík přístupné. Vozíčkáři 
se dostanou bez problému do všech čtyř místností v prvním patře a do třech místností 
v patře druhém. Fungujeme jako výtaháři v luxusním hotelu, tak jak kdo potřebuje.

Výtah mohou obsluhovat samotní návštěvníci?
Mohou, nicméně obsluhu výtahu zajišťují průvodci a již ve výtahu návštěvníci poslou-chají výklad o zajímavostech expozice.

Poskytujete standardně služby průvodce?
Máme tady naše průvodce, kteří rádi pomůžou, když by se naskytl nějaký problém. Máme tu možnost pro návštěvníky, co třeba nejsou na invalidním vozíku, ale v uvozovkách jen o berlích nebo se jim špatně chodí. Můžou využít při prohlídce expozice, židle, křesla a odpočinou si.

A co nevidomí návštěvníci?
Nevidomí mají možnost prohlédnout si nejen expozici Zlatých českých ručiček, ale také druhou expozici, která je na dolním konci pelhřimovského náměstí. S invalidním vozíkem se tam návštěvník nedostane kvůli točitým kamenným schodům. Na druhou stranu se nevidomí bez problému nahoru dostanou. Jako bonus nevidomým teď mimo sezonu vyndáváme věci z vitrín, aby si je mohli zblízka prohlédnout a osahat. Mohou také využít mluvicí tabuli, která je přímo před muzeem a jsou na ní informace 
o rekordech a kuriozitách.

Je expozice připravená na návštěvu nedoslýchavých a na hluché návštěvníky?
V sezoně i mimo ni jsme na takové návštěvníky připraveni. Pokud si přivedou překladatele do znakové řeči, náš průvodce jim rád přizpůsobí rychlost výkladu.

Venkovní expozice je také přístupná vozíčkářům?
Vozíčkářům na venkovní expozici musíme zatím pomáhat. Jsou tam tři schody, kterými se do venkovní expozice dá dostat. Vzhledem k tomu, že se nám návštěvy hendikepovaných turistů množí, uvažujeme na příští sezonu vybudovat vedle těchto schodů nájezd.

Už jste dostal nějaký ohlas od hendikepovaných návštěvníků?
Před čtrnácti dny jsme měli kombinovaný zájezd seniorů a slabozrakých návštěvníků 
z Benešova a Vlašimi. Ti byli právě velmi nadšeni z toho, že si mohli osahat a velmi zblízka prohlédnout vázu ze sirek.

Máte tyto expozice otevřené celoročně?
Expozice je otevřená každý den v roce od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne. Výjimkou jsou dva dny v roce, 25. prosince máme zavřeno dopoledne. Po předchozí domluvě se může pro zájezd návštěvníků otevírací doba upravit. Domluvit se dá i noční prohlídka.

Johana Mrkvicová