„V Jihlavě prodával obchodník ryby označené chráněným zeměpisným označením Třeboňský kapr. Z dokladů, které prodejce kontrole předložil, však vyplynulo, že dodavatelem ryb byly sádky z Kraje Vysočina. Klamavým označením se dotyčný dopustil porušení zákona o ochraně spotřebitele," vyjádřil se mluvčí SVS Petr Pejchal.

Zkontrolováno bylo více než sedm set prodejních míst v celé republice. Zhruba v pěti procentech případů byla zjištěna nějaká závada. Nejčastěji se jednalo o nedostatky v dodržování čistoty a pořádku v místě prodeje, nesplnění povinnosti nahlásit předem zahájení prodeje krajské veterinární správě či chybějící doklady o původu zboží. „Byly navrženy pokuty v úhrnné výši několika desítek tisíc korun," dodal Pejchal.

Ze sedmi set kontrol inspektoři ve 38 případech našli alespoň jednu závadu. Při jedné kontrole může být zjištěno i několik různých nedostatků. „Celkový počet závad tak dosáhl devětapadesát. Kromě výše jmenovaných nejčastějších prohřešků se jednalo také o nedostatečné vybavení stánku předepsanými pracovními pomůckami, nesprávné zacházení s živočišným odpadem a odpadní vodou. V několika případech byly na prodávaných rybách zjištěny smyslové změny, jinými slovy, prodávané maso nevypadalo čerstvě či zapáchalo," řekl mluvčí.