Výběrové řízení se kraj rozhodl vypsat už podruhé. „V tom prvním se nám přihlásili tři uchazeči. Dva z nich výběrová komise vyloučila a třetího nedoporučila,“ prozradil Schrek.

Optimální podle jeho slov nebylo ani období, ve kterém výběrové řízení vypsali. „Bylo to na přelomu roku. Navíc v době, kdy pandemická situace byla velmi složitá. I proto jsme se rozhodli připravit nový materiál,“ vysvětlil Schrek.

Došlo i k drobné úpravě požadavků na nového ředitele. Uchazeči musí mít například vysokoškolské vzdělání, znalost principů řízení příspěvkové organizace, znalost problematiky financování sociálních služeb či organizační a řídící schopnosti. Výhodou jsou pak předchozí zkušenosti v oboru.

Lhůta pro podání přihlášek končí 7. května ve 12 hodin. Obálku je potřeba zřetelně označit slovy „Domov pro seniory Velké Meziříčí – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotevírat“.

Nový ředitel bude velkomeziříčský domov seniorů řídit po dobu, po kterou bude Vítězslav Schrek ve funkci hejtmana Kraje Vysočina. To znamená minimálně do konce volebního období.