Díky fotografii máme to štěstí, že si mnohé dnes již zaniklé objekty můžeme prohlédnout i my. A právě fotografie nebo spíše fotografické snímky na pohlednicích, hrají hlavní roli v nejnovější publikaci Novoměstsko nejen na starých pohlednicích, kterou vydalo nakladatelství Tváře. Trojice autorů Milan Šustr, Sylva Tesařová a Ivan Remeš se její přípravě věnovali celý rok.

„Ivan Remeš je sběratel pohlednic, takže největší část uveřejněná v publikaci je od něj. Sylva Tesařová je historička a autorka textů a já jsem fotograf," představil autorský trojlístek Milan Šustr.

V publikaci najdou čtenáři 250 historických pohlednic z let 1856 až 1946 a 38 současných fotografií. „Ne ke všem pohlednicím jsme dali srovnávací fotografie. Některé objekty zůstaly i po letech stejné, jiné se měnily. Třeba hotel U Loubů ve Třech Studních. V knize je uvedena jak jeho současná podoba, tak i dvě původní," popsal Milan Šustr.

Ačkoliv se autorka textů s historickými snímky obcí na Novoměstsku nesetkala poprvé, občas bylo napsání vhodné popisky poněkud komplikované. „Mnohé věci se velice těžko určovaly, zvláště celkové pohledy na obce, kdy jsem musela vypátrat, z jaké světové strany jsou foceny. Hodně fotografií jsem už znala, ale některé jsem viděla úplně poprvé. Zejména ty z Bobrové, Radešínské Svratky a podobně. K nim jsem také obtížněji hledala texty a byla jsem ráda, že má Horácké muzeum v Novém Městě tak obsáhlou knihovnu," potvrdila Sylva Tesařová.

Publikaci, která vyšla v nákladu 2 tisíce kusů, je možné zakoupit v knihkupectvích v Novém Městě, ve Žďáře a v Bystřici nad Pernštejnem.