„K výročí dvou set devadesáti let vysvěcení kostela se chystá ve Žďáře řada kulturních akcí. Poutní areál na Zelené hoře se stane dějištěm několika koncertů. Na neděli 10. června připravujeme hudební, výtvarný a divadelní pohled na historii i současnost Zelené hory. Vystoupí žáci Základní umělecké školy ve Žďáře,“ uvedla pracovnice vztahů k veřejnosti z územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Marie Jirková s tím, že hlavní část oslav je plánována na 27. září.

Jirková z programové nabídky vybrala ještě třetí ročník Hradozámecké noci, který se uskuteční v sobotu 1. září. V poutním areálu Zelené hory se lidé dočkají prohlídek při svíčkách s hudebním překvapením. Vloni si ve dvou mimořádných prohlídkách nenechalo ujít plamínky ozářenou památku Unesco na 350 zájemců.

V rámci poutních slavností o žďárské pouti se 13. května uskuteční komponovaný hudební pořad Doteky strun a kouzla měchu loutnisty Jindřicha Macka a akordeonistky Jitky Baškové.

Pro rok 2012 získal NPÚ na Vysočině provozní dotaci 26 milionů korun. „V areálu poutního kostela budou z části prostředků hrazeny drobné opravy objektu kostela i ambitů,“ uvedla pro Deník Marie Jirková.

---------------

Co připravují

K výročí 290 let od vysvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře se uskuteční řada koncertů a kulturních akcí, například:

Doteky strun: 13. května, loutnista Jindřich Macek a akordeonistka Jitka Bašková

ZUŠ: 10. června od 14 hodin, hudební, výtvarný a divadelní pohled na historii a současnost Zelené hory, kde vystoupí žáci žďárské ZUŠ

Hradozámecká noc: sobota 1. září prohlídky při svíčkách

Hlavní část oslav 290 let vysvěcení kostela je plánována na 27. září.