„Průvod zelenohorskými ambity vytvoříme o svátku svaté Lucie. V záři svící se bude odehrávat celá slavnost. Ve všech kaplích v ambitu zazní české rorátní zpěvy. Přednese je chrámový sbor při bazilice nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše Fons," pozval ke svátečnímu setkání Vladimír Vojtěch Záleský, duchovní správce farnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Svíce a varhany

Průvod ke cti svaté Lucie se zastaví ve všech kaplích ambitu, než pak přijde do kostela svatého Jana Nepomuckého. „Také kostel přivítá návštěvníky v rozjímavém osvětlení svícemi," dodal farář Záleský.

Kostelem se u předvánoční meditace budou rozléhat tóny varhan. K modlitbě zahraje a zazpívá herálecký dětský sbor a sólistka Petra Kinclová.

Ambity bude znít Adventní zpívání aneb Zpěvy o naději. Jde o cyklus, který má devět částí a je pro smíšený sbor bez hudebního doprovodu nebo s doprovodem varhan či smyčcového orchestru. Napsaná je skladba tak, aby ji mohly zpívat nejrůznější sbory. Zpívat ji lze celou, nebo pouze některé části. Texty pocházejí ze starých rorátních písní.

Žďárský sbor Fons bude na Zelené hoře zpívat bez hudebního doprovodu v terminologii hudebníků a capella. „Určitě zazní pět Adventních zpívání, ambit má pět kaplí a v každé se zastavíme. Možná ale přidáme i další části skladby, nacvičili jsme jich všech devět," sdělil sbormistr Fons Leoš Drahotský.

Adventní zpívání je skladba novodobá. Její autor Petr Šandera je rodák z Vysočiny, absolvent JAMU ve hře na varhany. V letech 1991-2002 byl ředitelem jihlavské základní umělecké školy, již kdysi navštěvoval jako školák.

Svatá Lucie, kterou Žďárští slavností světla oslaví, se před rokem 290 narodila v Syrakusách na Sicílii do dobře situované rodiny. Křesťankou se stala již v dětském věku. Její matka Eutychie ji chtěla provdat za nápadníka ze stejně vznešené rodiny.

„Lucie však sňatek s pohanským mužem odmítla, a ten ji ze vzteku jako křesťanku udal. Soudce měl za úkol její věrnost Bohu zlomit a podle okolností ji potrestat. Krásnou a odvážnou Lucii však od věrnosti Kristu nic neodvrátilo, proto ji oslepili a popravili mečem," přiblížil Vladimír Záleský. Jméno Lucie je odvozováno od latinského slova lux lucis, znamená světlo. Překládá se jako Světlana.

Příležitostí navštívit Zelenou horu ale není jen sobotní oslava svaté Lucie. V úterý bude v kostele svatého Jana Nepomuckého opět Nikodémova noc, kdy se svatostánek otvírá každému, kdo chce promluvit s knězem, nebo jen tiše rozjímat. Na Boží hod tam bude požehnán stále vznikající městský betlém vyřezává se tuto i další sobotu. Děkovná mše za uplynulý rok s požehnáním pro ten příští se bude sloužit 31. prosince.

---------------

Advent 2014 na Zelené hoře

Advent a Vánoce v kostele svatého Jana Nepomuckého

Sobota 13. 12., 19.00 hodin

Slavnost světla

Příchozí vytvoří průvod, který se zastávkami v každé kapli projde ambitem do kostela svatého Jana Nepomuckého. V kaplích ambitu zazpívá chrámový sbor Fons a capella skladbu Adventní zpívání Petra Šandery. V kostele pak budou k modlitbě znít varhany a zpěv herálecké scholy.

Úterý 16. 12., 19.00-21.00 hodin Nikodémova noc

Tichá večerní adorace. Kostel bude večer otevřený k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě nebo tichému duchovnímu rozhovoru s knězem.

Čtvrtek 25. 12., od 14 hodin

Požehnání žďárského betléma Betlém vyřezávají od loňska sami obyvatelé Žďáru a okolí. V kostele se novým figurkám požehná na Hod boží. Městský betlém si tam budou moci návštěvníci prohlížet do 17 hodin, vstupné do kostela se nevybírá.

Středa 31. 12., od 23 hodin

Děkovná mše svatá za uplynulý rok a požehnání do roku 2015.