Prodeje uzenářských 
a řeznických výrobků společnosti stagnovaly na 4,77 miliardy korun, z toho tržby v Česku činily 4,19 miliardy. V ČR se společnosti dařilo tržby zvyšovat, pokles byl
u exportu. Vyplývá to z výroční firemní zprávy umístěné ve Sbírce listin.

„Pokračovali jsme v pozitivním trendu hospodaření, který jsme nastartovali řadou restrukturalizačních opatření z roku 2014," napsal do zprávy místopředseda představenstva společnosti Michal Jedlička.

Podle něj se firmě podařilo v loňském roce dokončit dvě zásadní investiční akce. Jedna byla zaměřená na výrobu fermentovaných salámů s ušlechtilou plísní, druhá do výroby hovězího masa.