V tomto případě není nutná finanční spoluúčast kraje. Pětaosmdesát procent pak uhradí Fond pomoci nejchudším osobám, zbytek bude ze státní kasy. „Rada kraje rozhodla, že podáme opět žádost o potravinovou pomoc. Požádali jsme opět o šest milionů. Pokud se částka nevyčerpá, zbytek financí vrátíme,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

Kraj Vysočina je do operačního programu potravinové a materiální pomoci zapojen od roku 2016, poslední dva školní roky bylo podpořeno vždy více než čtyři sta dětí od tří do patnácti let ze sociálně slabých rodin. Důležité je, aby byla škola či školka do projektu zapojena.