Důvodem je přepojování vodovodního řadu na Fritzově ulici, která prochází v současné době kompletní rekonstrukcí. Starosta Třeště Vladislav Hynk uvedl, že přerušení dodávky pitné vody má trvat maximálně 24 hodin. Pokud nenastanou komplikace, lidé by tento problém nemuseli vůbec zaznamenat.

„Dodavatelská firma a Technické služby Třešť slíbily, že by dodávka vody mohla být obnovena už po osmi či devíti hodinách. Pokud tedy začnou o půlnoci, tak by v optimistické variantě už v úterý v devět ráno mohla voda opět téct," poznamenal starosta Hynk. Jedním dechem však dodal, že nikdo v tuto chvíli nedokáže říct, že se to povede bez problémů. „Rozvody v této části města jsou jedny z nejstarších, takže se zde určitá technická opatření musí udělat," popsal starosta.

PO ŠESTI HODINÁCH

Dodavatelská firma PORR, která má generální opravu Fritzovy ulice na starosti, předpokládá, že ve většině oblastí dojde k obnově dodávky pitné vody v úterý už v šest hodin ráno. „Pro ulici Dr. Richtra, V Kaštanech, Fritzova, Vozábova a Partlicova potom v průběhu dne," upřesnily Technické služby Třešť v oznámení pro občany. Jednoduše řečeno, voda nepoteče v domácnostech, které jsou v lokalitách pod kolejemi. Týká se to tedy podle starosty asi čtyř tisíc lidí, protože je v tom zahrnuté také sídliště.

Na třech místech proto vedení města nechá přistavit tři cisterny s pitnou vodou. „Nemáme takové vybavení, abychom je přistavili na každý roh, takže bude asi lepší, když se lidé vodou předzásobí, než aby spoléhali na cisterny," dodal Hynk. Ty budou stát v ulicích Na Hrázi, Selská a Barvířská. Po obnovení dodávek bude nutné celou síť odkalit. Voda může být z počátku mírně zakalená, což nemá vliv na její nezávadnost.

Kompletní seznam sedmatřiceti ulic, kterých se omezení týká, najdou lidé na stránkách Technických služeb Třešť. „Před časem netekla voda dvanáct hodin lidem v lokalitě u autobusového nádraží kvůli havárii. Toto je ohlášené a opatření, které uděláme, bude do budoucna znamenat lepší ovládání," uzavřel téma Hynk.