Nemocnice v Novém Městě zavede od ledna směnný provoz. Podle jejího vedení se zhruba dvě třetiny lékařů nechtějí spokojit se zvýšením tarifních platů o deset procent, a požadují vyšší růst mezd a odměn za služby. Část lékařů proto vypověděla dohody o pracovní činnosti. Nemocnice zajistí akutní péči, omezení se ale dotkne provozu některých ambulancí a plánovaných výkonů.

„Předsedové místních organizací lékařského odborového klubu nemocnic Kraje Vysočina chápou a podporují kolegy lékaře z nemocnice v Novém Městě, kteří bojují za lepší pracovní podmínky. Jejich požadavky považujeme za opodstatněné. Jsou reakcí na zhoršující se personální situaci ve většině nemocnic, kde je po mnoho let zajišťován provoz pouze za cenu hrubého porušování evropské směrnice o přesčasové práci, jejíž limity jsou násobně překračovány," sdělil Bohdan Trnka, krajský koordinátor Lékařského odborového klubu Vysočina a lékař z oddělení ARO jihlavské nemocnice. „Přesčasové hodiny nejsou navíc ani jako přesčasové propláceny. Je jen dobrou vůlí lékařů souhlasit s obcházením zákoníku práce a zajišťovat nepřetržitý provoz," dodal Trnka.

Lékaři ze zbývajících krajských nemocnic také vyzývají vedení novoměstské nemocnice, aby ještě nařízení směnného provozu přehodnotilo. Obávají se, že v případě nutnosti nebudou schopni převzít novoměstské pacienty. Kraj už nařídil revizi kapacit ve zbývajících čtyřech nemocnicích. „Ostatní krajské nemocnice nejsou schopny převzít péči o tyto pacienty," upozornil Trnka.

Bohdan Trnka dodal, že odboráři apelují i na zastupitele kraje, aby se nezákonnou přesčasovou prací a personální situací v krajských nemocnicích zabývali.

„Lékaři v Novém Městě nastavili mantinely tak, že pokud nebude jejich požadavek ohledně navýšení odměn za služby i základního tarifu splněn, žádají zavedení směnného provozu. Nemáme kam uhnout, protože požadované navýšení je pro nemocnici i pro kraj nereálné," vyjádřil se náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Podle mluvčího nemocnice Romana Kratochvíla by lékaři požadované navýšení platů „ukouslo" dalších pětadvacet milionů korun z rozpočtu zařízení, kde pracuje zhruba 140 lékařů.

Omezení provozu nemocnice způsobí to, že část lékařů, kteří vypověděli dohody o pracovní činnosti, bude od ledna chodit do práce jen na „osm" hodin a nebude vykonávat přesčasové hodiny. Hlavní tedy bude zajištění akutní péče. „K určitému omezení dojde v provozu ambulancí a plánovaných výkonů," řekla ředitelka nemocnice Věra Palečková. S největší pravděpodobností tak budou odkládány naplánované operace a omezen provoz některých ambulancí. O změnách v provozu budou pacienti informováni v dalších dnech.