K poslednímu lednovému dni eviduje radnice u sto osmi dlužníků dluh ve výši milion a osm set tři tisíc korun. Ve stejném období loňského roku činila dlužná pohledávka přibližně dvaačtyřicet tisíc korun méně než nyní.

Vyšší dlužné částky se objevují u nájemců, kteří v obecních bytech již nebydlí. „Jejich dlužná pohledávka je ale i nadále aktivní a pracujeme s ní. To znamená, že ji vymáháme," uvedla Milfajtová.

Pohledávka se v mnohých případech skládá nejen z dluhu na nájemném, ale i z nákladů soudního řízení. Někdy se přidají i nutné náklady na opravu bytu, poplatek či úrok z prodlení, náklady na provedení vyklizení bytu či náklady na pronájem nebytového prostoru, ve kterém jsou skladovány vyklizené věci.

Žďár vlastní 679 bytů, třetinu z bytového fondu tvoří byty v domech s pečovatelskou službou. V případě, že se uvolní byt ve vlastnictví města, vyhlásí rada města záměr na jeho pronájem.

Zájemci se hlásí do tohoto záměru s tím, že následný výběr činí bytová komise, která doporučí radě budoucího nájemníka. O uzavření smlouvy o nájmu bytu opět rozhoduje rada.

V průběhu března bude vystěhován jeden nájemce městského bytu v Bystřici nad Pernštejnem. Letos to bude už druhý případ. „U pěti nájemců máme u soudu podaný návrh na vyklizení bytu," sdělila Vladimíra Peňázová z odboru bytového hospodářství.

ČTĚTE TAKÉ: Rychlíky budou v Křižanově opět zastavovat

Za poslední rok Bystřici přibylo dlužníků. Dluží ale méně ke konci letošního února jich bylo 66 a dlužili 552 014 korun. Vloni v únoru radnice evidovala 55 dlužníků s dlužnou částkou přesahující 650 tisíc korun.

Problémy s neplatiči hlásí ve Velkém Meziříčí. Dlužníci radnici dluží na nájemném včetně záloh na služby skoro 137 tisíc korun. Částka ovšem nezahrnuje nájemce, již dluží na nájemném, ale už městský byt neužívají. Jeden z neplatičů má aktuálně téměř šestnáctitisícový finanční závazek vůči městu, to má však v této věci už nepravomocné rozhodnutí o vyklizení bytu. „Od začátku roku byl již jeden nájemce vystěhován, u jednoho máme nepravomocné rozhodnutí. Soudní řízení se uskutečnilo před dvěma týdny. Dvě vystěhování chystáme," řekla Magdaléna Kašparová, vedoucí velkomeziříčského odboru správy majetku a bytů.

Běžnou praxí měst je možnost splátkového kalendáře, „hříšníkům" ji radnice nabízejí. Dlužné pohledávky mohou hradit ve splátkách, které jsou pro ně únosné. Pokud jsou splátky pravidelné, nepodniká pronajímatel žádné kroky vedoucí k ukončení nájemního poměru.