Takový je výsledek koordinační schůzky v Hořepníku, která se konala koncem března kvůli rozšíření ochranného pásma kolem vodního díla Švihov na Želivce.

Hlavním důvodem hořepnické schůzky bylo ujasnění stanoviska k námit᠆kám a připomínkám k návrhu změny ochranného pásma kolem vodního díla Švihov na Želivce. „Účastníci hořepnické schůzky se domluvili na přípravě prohlášení, které by konstruktivními návrhy pomohlo posunout řešení problematiky ochrany vod na straně jedné a hájit oprávněné zájmy obcí, vlastníků a uživatelů půdy na straně druhé," komentoval závěry setkání krajský radní Martin Hyský.

Účastnící se shodují, že ochrana pitné vody je nutná. Zároveň ale dodávají, že musí být jasně stanoveny podmínky nového opatření a zohledněn jeho důsledek. „Nikdo se nebrání ochraně zdrojů, ale opatření musí být přiměřená a stanoveny jasné podmínky, včetně odškodnění," doplnil Hyský.

Zástupci, kteří se v Hořepníku sešli, se snaží vstoupit do jednání s Povodím Vltavy, které návrh předložilo. Doposud ale k žádné společné diskusi nedošlo.

Kvalita pitné vody v Želivce je priorita pro všechny. „Starostové i zemědělci z území, kterého se změna ochranného pásma dotýká, jsou připraveni nabídnout svou pomoc a spolupráci na další ochraně čistoty vody," řekl místopředseda Mikroregionu Stražiště Pavel Hájek.

Hlavním problémem je podle Hájka fakt, že z vydaného návrhu opatření obecné povahy ani jeho příloh nejsou jasně patrné přínosy, které má změna ochranných pásem mít, chybí vyčíslení socioekonomických dopadů a porovnání těchto dvou hledisek. Zásadní omezení se totiž negativně promítne na zemědělské činnosti, v běžném životě v obci i na majetku tisíců soukromých vlastníků půdy.

Zásadní nespokojenost od počátku způsobují téměř nulové informace, které veřejnost o rozšíření ochranného pásma vodního díla Švihov na Želivce má.

„Jsme nespokojeni s tím, že nikdo z nás nebyl o celé věci nikým dostatečně informován. Mnoho vlastníků půdy se o celém problému dozvědělo v podstatě náhodou," podotkl ještě před hořepnickou schůzkou starosta městyse Lukavec František Pinkas.

Vyhlášku o rozšíření ochranných pásem vodního díla Švihov na Želivce předložilo Povodí Vltavy, z důvodu zajištění vyšší kvality vody.
Negativně se ale v budoucnu tato vyhláška může promítnout nejen do života lidí. Do Povodí Vltavy například spadá na Pelhřimovsku téměř deset tisíc hektarů půdy. Hospodaření a zemědělská činnost právě na této půdě by měly v budoucnu být ovlivněny značným omezením a velmi přísnými pravidly.