Pod vodou byly během pár minut garáže tamního domova pro seniory i sklepy rodinných domů v Dlouhé, Výstavní nebo Malovcově ulici. Kompletně pod vodou se ocitla i Restaurace Pizza Peppino v Hronově ulici. Město proto přistoupilo k opravě prostoru křižovatky ulic Malovcova 
a Výstavní. Protipovodňová opatření, která byla nedávno dodělána, by měla do budoucna snížit právě rizika bleskových povodní.

„V rámci prací došlo k vydláždění příkopu s osazením česlí a výstavba odvodňovacího pásu – horské vpusti, 
dále byly upraveny uliční vpusti, opraveny chodníky 
a zrekonstruováno parkoviště. Zároveň Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny provedla obnovení propustku silnice a úpravu silničních příkopů v místech U Křížku směrem na Bedřichov," informoval místostarosta Pacova Tomáš Kocour.

Starosta Pacova Lukáš Vlček k tomu dodal: „Doufám, že oprava výrazně přispěje ke zlepšení stavu při jarních záplavových deštích, které jsou zpravidla v květnu a červnu. V minulosti tam byly problémy opravdu velké," sdělil starosta.

Zároveň odpověděl na dotaz Deníku, zda se neuvažuje o úpravě hlavní křižovatky 
v Pacově, která se nachází pod obchodním domem Vesna.

„Komunikace je v majetku Kraje Vysočina. To znamená, že my do těchto věcí zasahujeme jen částečně, vždy z pohledu naší infrastruktury, ale ta hlavní, dopravní je v majetku kraje," přiblížil Lukáš Vlček.

Lesní cesty 
i Španovského ulice

Nicméně nedávno tam byly provedeny úpravy na kanalizacích, aby byla voda lépe odváděna „zatrubněným potokem", který se nachází pod křižovatkou. V poslední době dostaly na Pacovsku novou tvář zejména lesní cesty 
a kompletní modernizací projde i jednosměrná ulice – Španovského, nacházející se při výjezdu z pacovského náměstí Svobody.

„V poslední době jsme kupovali větší množství škrabanky, protože jsme upravovali naše lesní cesty. Samozřejmě v rozpočtu máme plánovány úpravy chodníků, ale nyní se soustředíme na naši největší investici – kompletní opravu Španovského ulice," poznamenal Lukáš Vlček.

Její modernizace vyjde na sedm milionů korun, práce začnou na začátku července. Výstavba, jejímž hlavním cílem je větší přizpůsobení ulice pro pěší či opravení běžné infrastruktury tedy vodovodu a kanalizace, by měla trvat deset týdnů. „Dále plánujeme řadu drobnějších oprav chodníků a silnic. Ty jsou ale zatím ve stádiu příprav," uzavřel starosta.