„Sazba poplatku činí 650 korun za kalendářní rok. Děti do věku patnácti let mají sníženou sazbu 325 korun za kalendářní rok, stejně jako osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P," prozradila vedoucí oddělení místních poplatků Městského úřadu Pelhřimov Jaroslava Blažková.

Ke změně nedochází ani v Kamenici nad Lipou, Humpolci nebo Pacově. „Poplatek za komunální odpad činí 600 korun a je stálý již od roku 2013," informovala o situaci Eva Ulrychová z ekonomického odboru humpoleckého městského úřadu.

„Výše poplatku se v letošním roce nijak nezměnila," sdělil starosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur informace k poplatku, který činí opět 650 korun a je ustanoven podle toho, zda člověk v Kamenici skutečně žije a produkuje odpad. Nikoliv podle trvalého bydliště.

Většina úřadů potvrzuje také to, že dlužníků na Pelhřimovsku nepřibývá. „V minulých letech se počet neplatičů pohyboval zhruba ve výši čtyř procent ze všech poplatníků," doplnila informaci z předchozích let v Pelhřimově Jaroslav Blažková.

Vyšší počet neplatičů nepozorují ani v ostatních městech. „Nárůst neplatičů neevidujeme. Objem dlužníků zůstává na stejné úrovni," popsal situaci starosta Pfaur.

V Kamenici nabízí vedení města při platbě komunálních odpadů pomoc. „Máme evidenci lidí, kteří poplatky nezaplatili. Nabízíme lidem, kteří mají problém s uhrazením poplatku komunálního odpadu v jednorázové platbě, možnost zaplatit poplatek ve dvou splátkách v roce," podotkl kamenický starosta.

Město Pelhřimov zapomnětlivé obyvatele na případný nedoplatek nejprve upozorňuje. „Po uplynutí kalendářního roku je nezaplacený poplatek vyměřen platebním výměrem včetně navýšení. Pokud poplatek není zaplacen do patnácti dnů po nabytí právní moci platebního výmětu, je vymáhán daňovou exekucí," uzavřela Jaroslava Blažková.

V Humpolci se díky osobnímu přístupu daří udržovat stálá úroveň ve vybírání poplatků za komunální odpad a také snižovat počty neplatičů.

„Poplatníky upozorňujeme nejen prostřednictvím Radničních listů, ale i složenek a upomínek, případně individuálním způsobem, pak se vyměřují platební výměry," dokončila Ulrychová.

Podle jejích slov se v případném selhání veškeré komunikace poplatky vymáhají exekucí.