Zastupitelé v pondělí bez větší diskuse schválili zpoplatnění zhruba čtrnáct parkovacích míst, která zde vznikla.

Nová placená parkovací stání budou k dispozici i přímo na Masarykově náměstí, konkrétně na té straně, která tvoří jihozápadní okraj náměstí. Parkovat se zde bude za stejných podmínek jako na dalších místech městské památkové rezervace, kde došlo ke změnám počátkem roku, tedy na severovýchodním okraji Masarykova náměstí a v ulicích Růžová a Palackého.

Další změna dopravního režimu je pozoruhodná tím, že v e-mailu z 8. prosince na dotaz Pelhřimovského deníku: „Jaké další zásahy do změny dopravy (včetně parkování) v centru Pelhřimova vedení města připravuje či zvažuje?" starosta František Kučera (ČSSD) odpověděl, že žádné citelné zásahydo změny dopravy v centru Pelhřimova vedení města nepřipravuje.

V pondělí to byl ale právě starosta Kučera, kdo návrh na zpoplatnění dosud neplacených parkovacích stání a rozšíření parkovacích míst v městské památkové rezervaci předkládal.

Argument zazněl jediný. „Místa jsou hojně využívaná, ale dochází tam k nerovnoprávnosti mezi parkujícími. Na parkovišti za úřadem se platí, naproti u Meinlu je také placené parkoviště, takže navrhujeme, aby tady byl umístěný parkovací automat a platilo se i tady na těchto místech," doplnil předložený návrh starosta.

Na Kučerou zmíněných dvou placených parkovištích platí ale zcela odlišné režimy, které půjde sotva aplikovat na nově zpoplatňovaná stání. A o nějakém srozumitelném řešení pro náhodné řidiče se neuvažuje.

Zatímco na městském parkovišti se závorou lze například stát první půlhodinu bezplatně a parkoviště nabízí výhodné parkování i po většinu víkendu, na soukromém parkovišti přes ulici s obsluhou se platí desetikoruna za každou započatou hodinu sedm dní v týdnu od sedmi do devatenácti hodin. „Kromě toho mají zákazníci obou obchodů, které se zde nacházejí, půl hodiny parkování zdarma, když předloží účtenku za nákup, a dále nabízíme měsíční parkovací kartu, něco jako permanentku, za 150 korun," poznamenal muž, který včera sloužil v reflexní vestě na parkovišti.

Jaký bude režim na parkovišti, které patnáct zastupitelů z jedenadvaceti nechalo nejspíš jako (před)vánoční dárek řidičům zpoplatnit, není zatím známo. Asi zde vznikne cosi zcela nového, což tak jenom potvrdí, že na radnici chybí smysluplná dopravní koncepce pro město, ale nechybí vůle činit v tomto oboru nekoncepční rozhodnutí.

O režimu na novém placeném parkovišti bude rozhodovat lednová městská rada. Ta se má poprvé sejít 18. ledna. „Pokud radní režim nového placeného parkoviště v lednu schválí a nedojde k nečekaným průtahům, což nelze vyloučit, tak by mohlo placené parkování v jednosměrce v části ulice Dr. Tyrše a Solní být zavedeno od března příštího roku," odhadl termíny dalších kroků vedoucí odboru kanceláře starosty na pelhřimovské radnici Miroslav Kubánek.

Pelhřimov se tak bude moci chlubit třemi placenými parkovišti v centru města, na nich budou platit dost odlišná pravidla. Jiné požadavky na řidiče má stání na placeném parkovišti v pěší zóně, jiné na parkovišti se závorou a jiné na běžné městské ulici.

Majitelka kavárny Flet v ulici Dr. Tyrše Ludmila Zabloudilová nebyla další změnou na ulici před okny své provozovny překvapena. Ještě začátkem září se zde jezdilo v obou směrech a mohla zde bezplatně stát auta mířící směrem ke Svatovítskému náměstí. Po zavedení jednosměrky mohla stát auta znovu bezplatně, ale otočena musela být směrem do Solní ulice.

Po zpoplatnění stání se auta sice už nebudou otáčet, ale řidiči budou muset platit. „Parkování v Pelhřimově je nedořešené, to vám řekne každý," reagovala na novinku Zabloudilová, zatímco za oknem ujížděl další řidič v protisměru.

Na řešení dopravy a parkování ve městě si bude muset počkat. Před necelým měsícem totiž starosta veřejnosti prostřednictvím Deníku vzkázal, že vedení města v přípravě rozpočtu na rok 2017 s prostředky na analýzu a koncepci dopravy nepočítalo. „Město Pelhřimov v současné době nemá v připravovaném rozpočtu města účelově vymezené prostředky na pořízení takové analýzy," uvedl Kučera.