Snad každý milovník piva zná charakteristický otvírák vyráběný právě ve firmě Mars Svratka. Paleta výrobků z vaší společnosti je však mnohem širší. S jakými produkty od vás se mohou běžní lidé v obchodech setkat?

I my ten malý otvírák vnímáme jako neoddělitelnou součást naší firmy. Nyní máme kromě klasického tvaru v nabídce i nový modernizovaný typ. V obchodech se můžete setkat především s našimi produkty pro vybavení dílen. Jsou to ukládací skříňky se zásuvkami, které nemohou chybět v žádné garáži či dílně a o jejich kvalitě a účelnosti se mohli přesvědčit už generace našich předků. Zákazníci si oblíbili rovněž dílenské stoly, které nyní nově vybavujeme kvalitním kuličkovým výsuvem zásuvek a montáž je zjednodušena použitím nýtovacích matic. Naše dílenské stoly, ukládací skříňky, kovové lopatky a třeba i poštovní schránky zákazníci najdou jak v malých železářstvích, tak ve velkých hobby řetězcích. Na značku Mars rovněž často narazíte při nákupu kouřovodů a doplňků pro kamna.

Mars Svratka se zabývá strojírenskou výrobou. Kdo jsou tedy vaši typičtí zákazníci? Jsou to jiné firmy, které vaše výrobky využívají k dalšímu použití, anebo jsou v převaze koncoví zákazníci, kteří si kupují vaše zboží přímo domů?

Mars Svratka je svým charakterem společnost, která se zabývá především výrobou spotřebního zboží. Naším klíčovým a konečným zákazníkem je proto každý běžný spotřebitel a to jak ve smyslu fyzických, tak i právnických osob. Snažíme se naším portfoliem výrobků zasáhnout co největší skupinu zákazníků, kterým by naše výrobky vyhovovaly a staly se jim užitečnými a prospěšnými pomocníky. A to jak v řemeslné výrobě, kde se uplatní výrobky pro dílenské vybavení, příslušenství kouřoviny a podobně, tak i v kategorii hobby, kde nabídneme především grily, udírny, přenosná ohniště a další produkty pro volný čas.

Dalším naším důležitým zákazníkem jsou společnosti poptávající náš tradiční výrobek termosy. Termosy, nebo jinak varnice, zná jistě každý, kdo navštěvoval školní jídelnu nebo dětské tábory. Jsou to kulaté dvouplášťové nádoby různých objemů, které slouží nejčastěji k uchování a výdeji nápojů.

K dalším našim zákazníkům patří výrobní a nevýrobní společnosti, které se vybavují a doplňují logistickými systémy pro dílenské a úložné vybavení.

Naše nosná distribuční síť je realizována díky smluvním velkoobchodním odběratelům a v poslední době naše výrobky mohou lidé zakoupit snadno i z pohodlí domova skrze náš internetový obchod na adrese www.mars-svratka.cz.

V neposlední řadě se společnost stala spolehlivým partnerem jako dodavatel jednotlivých dílčích segmentů pro nábytkářský, ale i automobilový průmysl.

Na vašich webových stránkách se lze dočíst, že poskytujete služby z oblasti kovovýroby. Co si pod tím lze představit?

Z podstaty fungování naší firmy se zaměřujeme především na velkoobjemové zakázky s potřebou výroby velkého počtu kusů daného dílu či sestavy. Tomu odpovídají i kapacity našich provozů povrchových úprav linky práškové lakovny a galvanického pokovení. Pomocí univerzálních technologií jako jsou ohraňovací lisy a vysekávací centra jsme však schopni vyhovět i zakázkám v nižších objemech a uspokojit tak potřeby našich zákazníků. Stejně tak si u nás lze objednat lakování nebo zinkování ve špičkové kvalitě vámi dovezených dílů.

Jak je širokému portfoliu vašich výrobků uzpůsobena firemní infrastruktura? Má každý produkt, od kovové lopatky až po traktorovou sedačku, svůj vlastní výrobní prostor, postup a výrobní nástroje?

Ano a neskrýváme, že z toho máme občas vrásky na čele. Významná diverzifikace naší nabídky přináší zvýšené nároky na celkové logistické uspořádání výroby a skladů. Nedílným předpokladem ke zvládnutí výroby je i zvýšená profesionalita řízení všech procesů. Toto se nám daří jen díky zkušenostem, obětavosti, ale i profesionalitě managementu ve výrobě. V návaznosti na výrobu nelze opomenout efektivní práci v expedičním skladu, odkud jsou veškeré naše výrobky distribuovány.

Do jaké míry jsou vaši zaměstnanci kvalifikovaní? Jdete cestou úzké specializace, kdy každý zhotovuje pouze určitý typ produktu, anebo jsou vaše výrobní postupy univerzální?

I v tomto ohledu musíme účelově kombinovat jak specializaci, tak univerzálnost schopností a předpokladů našich zaměstnanců. Lze říci, že jádro našich zaměstnanců je tvořeno skutečnými odborníky napříč obory myslitelnými ve strojírenské výrobě. Je zde celá řada zaměstnanců, které bych na tomto místě rád jmenoval a vyzdvihl tak jejich dovednosti a zásluhy, ale seznam by byl skutečně dlouhý a nerad bych na někoho pozapomenul.

V jakých objemech vyrábíte? Z laického pohledu se musí množství vašich produktů značně lišit podle jejich typu. Vždyť vedle klasických domácích potřeb vyrábíte i rarity v podobě petrolejových lamp. To snad musí být kusová výroba.

Je pravdou, že mezi jednotlivými výrobky dochází ke značným produkčním rozdílům. To však jednoznačně vyplývá z poptávek na trhu. Lze tedy říci, že obecně firma flexibilně reaguje na změny trhu a podle toho si řídí celý proces zadávání poptávek do výroby. Reálně to znamená, že i výrobní dávky jsou značně rozdílné, ale vždy jsou zadávány maximálně efektivně, tedy aby naše výrobní náklady a tedy i finální realizační cena byla pro zákazníka zajímavá a akceptovatelná. Množství některých vyráběných dílů nábytkového kování se za rok snadno vyšplhá do počtu jednotek milionů, opačným pólem jsou například dílenské stoly, kterých vyrobíme ročně jen stovky kusů. Jedná se ovšem o výrobky s výrazně rozdílnou přidanou hodnotou.

Co se týče těch petrolejových lamp, tak je potěšitelné, že i přes zdánlivou nepotřebnost v dnešní době jsou stále oblíbené a daří se nám je prodávat v zajímavém objemu navzdory drtivé cenové konkurenci z Asie. Kvalitativní rozdíl je zde ale výrazný a hraje v náš prospěch.

Mars Svratka se podle ředitele Leoše Holase (na snímku) zabývá především výrobou spotřebního zboží. Na trhu se od firmy uplatní například dílenské příslušenství, ale i produkty z kategorie hobby, jako jsou grily, udírny nebo přenosná ohniště.

Jsou vaše výrobky a služby orientované více na domácí trh, anebo na export? Do jakých zemí vyvážíte, a jaká je dnes situace na trzích obecně?

Již od počátku svého založení byla společnost orientovaná na realizaci výrobků i mimo naše území. I sám původní znak představoval úmysl realizovat prodej výrobků po celém světě. Prosadit se na trhu s vlastními výrobky je velmi složité. V tuzemsku musí společnost především počítat s konkurencí z Číny a přilehlých regionů a pokud se jedná o zahraničí, je situace ještě složitější. Přesto existuje celá řada produktů, které do ciziny úspěšně exportujeme. Především se jedná o Francii, Německo a státy Beneluxu. Naše výrobky však v zajímavém objemu přímo exportujeme i na americký kontinent a třeba také na Island. Díky našemu významnému zákazníkovi, pro kterého vyrábíme nábytkové kování, se produkty z rukou našich lidí, v rámci nábytkového obchodního řetězce prodávají po celém světě. Skutečnost, že se výrobky z malého města na Vysočině dostávají do celého světa, nám dává velký pocit hrdosti na práci, kterou zde společně děláme.

Firemní kořeny Marsu Svratka jsou již více než 110 let staré. Jak moc se v toku času proměnila firemní produkce a celá filozofie společnosti?

Dalo by se říci, že jsme se v současné době vrátili ke kořenům původní firmy a zakladatele značky MARS, Františka Berounského, a soustředíme se na konkrétní požadavky zákazníka.

Podstatnou část své historie prožila firma v socialismu. Jak se na ní podepsal a jak těžký byl na začátku devadesátých let návrat k soukromému podnikání?

Myslím, že období socialismu firmu poznamenalo, ostatně tak jako řadu jiných v České republice. Museli jsme se v prvé řadě vypořádat s úplně jiným stylem řízení a s ním i související pracovní morálkou. Investičně jsme museli podpořit řadu projektů tak, abychom byli konkurenceschopní. Jednalo se jednak o investice do výrobní technologie, tedy do lisovacích kapacit, balení, a třeba i do povrchové úpravy, a jednak jsme investovali do sociální a firemní infrastruktury a do řídících výpočetních systémů. Nesnadný byl rovněž úkol nalézt silné obchodní partnery, díky kterým je společnost nyní do jisté míry stabilizovaná a dále životaschopná. Postupujeme vpřed, sice po malých krůčcích, ale jednoznačně se jedná o pozitivní a trvale udržitelný rozvoj.

Vaše firma sídlí v malém městě daleko od hlavních dopravních komunikací. Je pro ni venkovské prostředí handicapem, anebo tento fakt dokáže nějakým způsobem využít?

Každá věc má svůj rub a líc. Musíme se vypořádat s handicapem našeho sídla, které je mimo hlavní infrastrukturu. Na druhou stranu musím zmínit přístup našich zaměstnanců z řad místních obyvatel. Jsou daleko bezprostřednější a vazba mezi firmou a jimi je daleko pevnější a stabilnější. Tento fakt se stává v rámci naší firemní politiky konkurenční výhodou a vazby s našimi zaměstnanci si ve vedení velmi považujeme.

Technologicky zaměřené firmy si v poslední době stěžují na nedostatek kvalifikované pracovní síly. Spolupracujete v tomto ohledu například s odbornými školami v regionu, které by vám „vychovávaly" budoucí generace dělníků? Čím vlastně dokážete potenciální zájemce motivovat k práci právě ve vaší firmě?

Je pravda, že i naše firma značně pociťuje úbytek kvalifikovaných pracovníků. A cítíme, že i do budoucna to bude problém. Mnoho našich odborníků ve strategických pozicích se blíží důchodovému věku a za nimi zeje generační propast poplatná útlumu učňovského a technického školství v minulých letech. Naše firma není bohužel natolik ekonomicky silná, aby byla schopná nové odborníky přilákat ze vzdálenějších míst nebo si je sama vychovávala jako jiné strojírenské firmy v regionu. Věříme však, že tento stav zvrátíme a podaří se nám zajistit příliv nové krve i třeba spoluprací s odbornými školami, kterou zmiňujete.

Váš výrobní závod leží v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Chová se v tomto prostředí Mars Svratka odpovědně? Dokážete snižovat ekologickou zátěž vašeho provozu?

Lze říci, že naše firma je ve vztahu k místnímu životnímu prostředí velmi šetrná a téměř jej neovlivňuje. Třeba voda vypouštěná zpět do řeky z naší čističky je kvalitnější než voda z řeky Svratky odkud ji pro naše provozy čerpáme. Jinak řečeno vedení společnosti velmi zodpovědně dodržuje veškerá ekologická pravidla hospodaření v chráněné krajinné oblasti. Vynakládáme nemalé částky na zajištění dodržování veškerých ekologických limitů. Jedná se například o neutralizační stanici na odpadní vody, změnu způsobu vytápění, využívání odpadního tepla a podobně.

Svratka je líhní sportovců. Sponzoruje vaše firma místní zájmové oddíly? Se jménem vaší firmy si například odjakživa spojuji svratecké lyžaře.

Je pravdou, že Svratka a její okolí byly vždycky symbolem pohybu, takže i naše společnost věnuje finance na podporu sportu. Zároveň ale také některé akce spolupořádáme. Například jsme hlavním organizátorem a sponzorem série závodů VyKing král Vysočiny, pořádaných v místě sídla firmy. Tento závod je pořádán ve čtyřech disciplínách a díky němu se mohou aktivně setkávat nejen sportovní nadšenci, ale i naši zaměstnanci. Rovněž se podílíme na sponzorování dalších sportovních aktivit, hlavně fotbalu a klasického lyžování.

Podporujete i nějaké jiné obecně prospěšné aktivity?

Snažíme se zapojovat i do různých krajinotvorných projektů v místě našeho sídla. Rozhodli jsme se například realizovat ekologický projekt, ve kterém se revitalizuje část starého ramene řeky Svratky. Vytvoří se klidová rekreační zóna s plnohodnotně obnovenou faunou a flórou.