V minulém roce bylo vyřízeno pět žádostí a letos byla podána jedna žádost o zápis mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení. „Ve školním roce 2015/2016 se mateřské školy v Kraji Vysočina staraly o bezmála 18 tisíc svěřenců a jejich kapacita byla přes 20 tisíc dětí. V předchozích dvou letech se jejich kapacita pohybovala v rozmezí 19 800 až 19 900 dětí," uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD).

Přes 95 procent školek v kraji zřizují obce, pouze deset zástupci privátního sektoru, dvě církev a kraj jednu při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.

V souvislosti s novelou školského zákona se často diskutovalo o lesních školkách jako o typu mateřské školy. V minulosti platný zákon totiž nařizoval mimo jiné přísné hygienické normy, které lesní mateřské školy nedokázaly splnit.

Nyní platná novela zákona však povoluje výjimky z hygienických požadavků. Na Vysočině fungují tři lesní mateřské školy, ve Zborné u Jihlavy, v Náměšti nad Oslavou a ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. „V tuto chvíli neevidujeme žádnou žádost o zapsání lesní mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení," uvedla Dita Voborská z odboru školství krajského úřadu.

Loni mateřské školy v kraji navštěvovalo 17 982 dětí a předškolní vzdělávání zajišťovalo 1 490 pedagogických a 453 nepedagogických pracovníků.

(om)