„Všichni jsme na takových hřištích vyrostli a přežili to," připustil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid. „Dnes už ale zákony něco takového nedovolují. Dětská hřiště musí mít certifikát bezpečnosti a musí také zároveň podstupovat kontroly. Kdyby na necertifikovaném hřišti dítě utrpělo úraz, vedení města bude čelit trestnímu stíhání. V minulosti to takto nebylo," sdělil starosta.

Kontroly zajišťují velkomeziříčské technické služby, které místní dětská hřiště spravují. „Vizuální kontrola se provádí třikrát týdně, jednou za dva měsíce pak hřiště kontroluji já jako pověřený zaměstnanec. Každoročně je také třeba, aby je prověřil odborný kontrolor s certifikací," přiblížil Karel Vidlák z technických služeb. Správě podléhají také pískoviště, u nichž je nutné pravidelně doplňovat či měnit písek.

Výraznější změny se budou týkat spíše místních částí, samotné město problém s necertifikovanými dětskými hřišti nemá. „Ve městě je síť osmi oficiálních dětských hřišť, která splňují platné normy. Odstraní se spíše klepadla, sušáky či stará pískoviště," řekl Radovan Necid.

V místních částech budou změny výraznější. „Nové certifikované herní prvky ještě nejsou všude. Většinou se o nich teprve jedná. Také bývají zpravidla dřevěné a nemají dlouhou životnost. V některých místních částech proto zvažují, zda neinvestují do kovových prolézaček, které by problém vyřešily na řadu let," uvedl vedoucí velkomeziříčského odboru školství a kultury Pavel Stupka.

Lidé změny vítají. „Když budu vědět, že si mé děti hrají na bezpečných a kontrolovaných hřištích, budu klidnější," vyjádřila souhlas Anna Němcová z Velkého Meziříčí. Nevyhovující houpačky či pískoviště ale město nezlikviduje. „Nejde o žádné zrezivělé věci, naopak, třeba místní části se o ně staraly dobře. Proto je uskladníme na technických službách a nabídneme k odkoupení zájemcům, kteří by je například chtěli umístit na svých soukromých zahradách," dodal Necid.