„Bonding v angličtině znamená připoutání nebo přilepení. Jde tedy o jakési připoutání miminka k matce těsně po porodu," vysvětlil primář dětského oddělení novoměstské nemocnice Martin Chalupský. Metoda bonding však není žádnou novinkou, mnoho větších nemocnic ji začalo praktikovat už v dřívějších letech. Novoměstská porodnice se tedy také rozhodla zavést nové trendy a především uspokojit poptávku rodiček. „Metoda není výběrová, snažíme se zavádět taková opatření, aby k ní vše směřovalo. Samozřejmě, pokud s tím rodička nesouhlasí nebo je ohrožen život dítěte, miminko po porodu odneseme. S tím se však setkáváme málokdy," uvedl primář Chalupský.

Emocionální rozvoj

Ačkoliv se metoda zpočátku v tuzemsku setkávala s různými názory, dnes je poměrně častou záležitostí. Kritiku sklízela především proto, že dítě po porodu ztrácí tělesné teplo a mělo by být umyto a uloženo ve vyhřívaném boxu.

„Miminko po porodu samozřejmě otřeme rouškou a přiložíme k matčině tělu, které mu teplo poskytne z jedné strany. Z druhé strany na něj přiložíme vyhřátou deku nebo roušku," řekla staniční sestra z novorozeneckého oddělení Lenka Sklenářová. Miminko následně dostane i čepičku, která mu dodává teplo.

Kromě okamžitého kontaktu dítěte s matkou však metoda přispívá například k lepší adaptaci a rozvoji dítěte. „Těsný kontakt napomáhá rychlejší adaptaci a lepšímu zdravotnímu stavu dítěte, je pak méně náchylnější k nemocem. Kromě toho u matky dochází dříve k rozvoji produkce mateřského mléka a s nižší pravděpodobností se u ní projeví poporodní deprese," objasnil Chalupský. Jak sám řekl, pro matky je především obrovský zážitek, když své miminko mohou pochovat těsně po porodu.

„Co je u bondingu to nejdůležitější, je emocionální rozvoj miminka. Komunikace s matkou probíhá od prvních okamžiků, co je dítě na světě. Tím se mezi nimi vytváří hlubší vztah," řekla Sklenářová. I drtivá většina maminek vítá možnost pochovat si dítě hned po porodu.

Také otec

„Mám třetí dítě. U dvou z nich k bondingu došlo. Nemohu říct, že by se vztah s tím, kterého jsem nedostala okamžitě, lišil od ostatních. Nicméně sama jsem pro bonding, je to velmi silný a krásný pocit k sobě děťátko hned přitisknout," řekla rodička z novoměstské porodnice.

Bonding není jen o tom, že maminka dítě dostane přímo po porodu, ale je s ním v kontaktu neustále. „Jakmile se dítě dostane na svět, přestřihneme pupeční šňůru, dítě otřeme a přiložíme k matce. Ta potom snadněji vydrží porod až do konce. S narozením miminka totiž proces ještě nekončí," vysvětlil primář. Následně sestry miminko krátce odnesou na ošetření, změření a zvážení a poté vrátí matce. S tou pak i jede na pokoj.

K bondingu tedy nemůže dojít jen v případech, že by bylo dítě ohroženo. Například u předčasně narozených miminek. U porodů císařským řezem by pak mělo být miminko přiloženo alespoň na chvíli k obličeji matky.

„V situacích, které bonding neumožňují, může místo matky figurovat v kontaktu s dítětem otec," řekl Chalupský. Prý to zatím není úplně obvyklé, ale najdou se muži, kteří zastoupí v případě, že matka miminka nemůže.